Dine oppgaver som tillitsvalgt

Den tillitsvalgte har en lederrolle i klubben, og sånn sett et viktig ansvar for hva en organisert gruppe oppnår på arbeidsplassen.

Det fins ikke noe fasitsvar på hvordan man skal løse rollen som tillitsvalgt. Det avhenger av lokale forhold, størrelsen på bedriften, størrelsen på klubben og mye annet. Det fins likevel noen grunnleggende forhold av mer eller mindre allmenn karakter.

Typiske arbeidsoppgaver for den tillitsvalgte:

  • Delta på informasjons- og drøftingsmøter som arbeidsgiver kaller inn til.
  • Forhandle om lønn og andre forhold.
  • Bistå medlemmene i individuelle saker, for eksempel ved oppsigelser.
  • Sørge for god informasjon til medlemmene.
  • Gjøre klubbens arbeid synlig i miljøet, og rekruttere nye medlemmer.
  • Holde medlemsmøter.
  • Ta initiativ til aktiviteter som styrker klubbfellesskapet.

I henhold til tariffavtalene har en medlemsgruppe rett til å velge minst to tillitsvalgte. Det er også vanlig å opprette et klubbstyre hvor ansvar og oppgaver fordeles.

Hold aktiviteten og interessen oppe

Tillitsvalgte er klubbens leder, og har som en viktig oppgave å holde god kontakt med medlemmene. Sørg for å gi god informasjon om saker som jobbes med i kontakten med bedriftens ledelse. Det er bedre med ett medlemsmøte for mye, enn ett for lite.

Ta også gjerne initiativ til aktiviteter i klubben, det styrker fellesskapet. Negotia har en pott med midler til lokal aktivitet, som kalles 3-prosentmidlene. Her kan klubber søk om støtte, og det er det mange som gjør hvert år. 

Verving og vekst er alltid positivt

Det er også viktig å jobbe for god for medlemsutvikling. De fleste steder er det potensial for vekst, og medlemstallet har betydning hvilken påvirkningskraft og innflytelse klubben har i partssamarbeidet med ledelsen.

På Negotias kompetanseprogram for nye tillitsvalgte får du grundig innføring i tariffavtalenes bestemmelser, du trener på forhandlingssituasjoner og lærer om tillitsvalgtrollen. Negotia har også egne retningslinjer for klubbdrift, hvor du finner mange gode tips.

Her finner du noen flere tips for god aktvitet og synlighet:

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker