Åpenhetsloven

Åpenhetsloven gjelder for Negotia. Grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er viktige områder for oss, ikke minst fordi vi er en arbeidstakerorganisasjon.

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Den skal sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for menneskerettigheter og arbeidsforhold.

For oss handler det ikke bare om hva vi som virksomhet kan gjøre selv, men også hva våre leverandører og forretningsforbindelser gjør. Derfor stiller vi krav både til egen virksomhet og til våre leverandører og deres leverandører igjen, for å fremme og respektere menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Aktsomhetsvurderinger / risikovurderinger

Negotia har etablert en prosess for vurdering av risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos våre leverandører og forretningsforbindelser. Vårt arbeid med ivaretagelse av loven gjennomføres i tråd med OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv.

Slik arbeider vi med aktsomhetsvurderinger:

 

 

Tiltak for å redusere risikoen – Oppfølging av våre leverandører  

Negotias forretningsforhold er basert på tillit og åpenhet. Våre leverandører og forretningsforbindelser er helt avgjørende for at vi skal kunne drive virksomheten vår, men de kan også medføre risiko med hensyn til brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Vi håndterer denne risikoen gjennom å ha god kjennskap til våre leverandører og forretningsforbindelser. Negotia forventer at leverandører og forretningsforbindelser deler vår holdning til etikk og at de følger gjeldende lovgivning og krav.

Alle leverandører og forretningsforbindelser skal akseptere Negotias retningslinjer. Les retningslinjene her.

Negotia kartlegger våre leverandørkjeder og forretningsforbindelser med tanke på de risikoområdene åpenhetsloven omfatter, og vil kunne tilskrive enkelte av dem for å få ytterligere informasjon.

Dersom vi avdekker feil, mangler eller brudd på lover, regler og vår etiske standard, må leverandørene rette opp forholdene innen en viss tid. Leverandører sog forretningsforbindelser som eventuelt ikke er i stand eller villige til å rette opp forholdene, kan ikke fortsette som leverandører for Negotia.

Ansvar, rapportering og publisering

Alle medarbeidere er ansvarlig for etterlevelse og oppfølging av arbeidet med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Generalsekretær rapporterer årlig til forbundsstyret på risikoer og tiltak.

I tråd med åpenhetsloven publiserer Negotia redegjørelsen for aktsomhetsvurderinger på våre nettsider.

Styret i Negotia har vedtatt dette dokumentet og retningslinjer for Negotias leverandører og forretningsforbindelser, og har gitt generalsekretær overordnet ansvar for Negotias etterlevelse av åpenhetsloven.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker