Negotias tariffavtaler

Negotia har over 20 tariffavtaler.

De fleste av våre medlemmene er omfattet av disse. I de tilfellene der arbeidsgiver ikke er tilsluttet en arbeidsgiverorganisasjon, ber vi om å få avtaletiltredelse direkte med bedriften. Ved en avtaletiltredelse, vil vi kreve en av de sentrale tariffavtalene Negotia allerede har med en av arbeidsgiverorganisasjonene. Negotias viktigste motparter er NHO og VIRKE. Mer enn 80 prosent av våre medlemmene er omfattet av avtalene vi har med disse arbeidsgiverorganisasjonene.   

Her finner dere en oversikt over tariffavtalene våre under de ulike tariffområdene:

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker