EWC-arbeid

EWC/ESU arbeid er på mange måter de tillitsvalgtes verktøy til å redusere risiko i prosesser som outsourcing og insourcing.

Arbeidstakere i virksomheter med aktivitet i flere land trenger en felles arena hvor de kan møte toppledelsen i selskapet/konsernet. EWC/ESU kan fylle dette behovet. Den internasjonale betegnelsen er European Works Council (EWC). I Norge brukes betegnelsen Europeisk Samarbeidsutvalg (ESU).

EWC er et samarbeidsforum og et viktig verktøy for de ansattes representanter. Her kan de få informasjon og innflytelse gjennom samtaler og dialog med toppledelsen i konsernet. Ofte er tillitsvalgte utpekt til å være EWC-representant, men det behøver ikke å være slik.

EWC eller Europeisk samarbeidsutvalg er en arena for arbeidstakere til å øve innflytelse på beslutninger i konsern som har aktiviteter i flere land. Arbeidstakernes representanter har rett til informasjon og drøftinger med toppledelsen i konsernet.

Formålet med EWC er å bedre de ansattes informasjons- og drøftingsrettigheter i virksomheter med aktiviteter som går over landegrensene. De ansatte har behov for informasjon og drøftinger hvis de for eksempel blir berørt av beslutninger som tas av morselskapet i et annet europeisk land.

Kontaktpersoner knyttet til EWC-arbeid:

Monica Paulsen - politisk ansvarlig

Bjørg Anne Rynning - advokat og bistand

UNI Europa

UNI Europa har et eget EWC-team som kan bistå ulike EWC med problemstillinger og som oppnevner koordinator for hvert EWC.

ETUI

The European Trade Union Institute er et europeisk forsknings- og opplæringssenter som har EWC som tema, og egne kontaktpersoner som kan bistå i spørsmål vedrørende EWC. De gjennomfører opplæring og har nyttige brosjyrer om EWC.

Nyttige ressurser i EWC arbeidet:

1. Hva er European Works Council - EWC?

Bjørg Anne Rynning, advokat og rådgiver i Negotia, forklarer hva EWC - European Works Council er.

2. Hvordan opprettes EWC

Bjørg Anne Rynning forklarer her hvordan tillitsvalgte skal gå frem for å opprette EWC i sin virksomhet.

3. EWC-arbeidet

Bjørg-Anne Rynning gir en kort innføring i hvordan EWC-arbeidet foregår.

EWC-arbeidet i Coca-Cola Europa

Negotia-tillitsvalgt Genevieve Prebensen forteller om sine erfaringer med EWC-arbeidet i Coca-Cola konsernet.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.

Powered by eZ Platform - Informasjonskapsler