Bli flere medlemmer

En av oppgavene for tillitsvalgte er jobbe aktivt for å rekruttere nye medlemmer. Medlemstallet har betydning for klubbens gjennomslagskraft.

Et viktig utgangspunkt for vekst og rekruttering er alltid å ivareta de eksisterende medlemmene på en god måte. Fornøyde medlemmer er gode ambassadører som kan bidra til økt interesse hos uorganiserte kolleger. Dette kombinert med at vervearbeidet settes i system, er en effektiv oppskrift for vekst. Få tips og ideer her!

Hvordan verve nye medlemmer?

Har du spurt kollegaen din om hen vil bli medlem? Mange sier at de ikke er medlem fordi de aldri har blitt spurt, eller ikke vet noe særlig om hva klubben gjør på bedriften. Derfor er det viktig at du alltid har fokus på å snakke med kolleger om klubbens arbeid. Fortell om saker dere jobber med, eller forhandlinger som er gjennomført.  

Her kommer noen tips:

  • Benytt de sjansene du får til å fortelle kolleger om klubbens arbeid og resultater.
  • Lytt til eventuelle innvendinger, og forsøk å gi balanserte svar.
  • Informer om at medlemmer har tilgang til mange lønnsomme og gode medlemsfordeler
  • Fortell om at kontingenten ofte spares inn gjennom å benytte medlemsfordelene og at beløpet kan trekkes fra på skatten.
  • Bruk profileringsmateriell og vis at Negotia er til stede på bedriften. 

Trenger du tips til verveargumenter finner du det i denne argumentasjonsfolderen, du kan også vise til fordelskalkulatoren

Hvor kan verving foregå?

Verving av nye medlemmer skjer gjerne i det daglige på din egen arbeidsplass. Man kan oppsøke potensielle medlemmer, rigge til vervestand, holde informasjonsmøte eller lage kampanje.

Vi anbefaler at det jobbes planmessig og aktivt med vekst og rekruttering. Dette trenger ikke være så tidkrevende eller ressurskrevende. Dessuten er det jo veldig moro når resultatene kommer!  

Ha en plan for nyansatte

Ifølge Hovedavtalen skal bedriften snarest mulig orientere tillitsvalgte om nyansettelser, og gi nyansatte beskjed om hvem som er tillitsvalgt. Nyansatte skal snarest mulig presenteres for tillitsvalgte.

Som tillitsvalgt har du rett til å informere nyansatte om at klubben fins på arbeidsplassen, og om hvordan dere jobber. Et godt førsteinntrykk er viktig for rekrutteringen! Orienterer deg om nyansettelser i bedriften slik at dere alltid får introdusert Negotia på en god måte.  

Det lønner seg å verve

Vi belønner selvfølgelig medlemmer som verver! Du får et et digitalt gavekort for hvert nye medlem du skaffer som takk for innsatsen.

Mer informasjon om medlemsverving finner du her.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker