Daglig leder Kimiya Sajjadi tar i mot YS' likestillingspris for 2021 av juryleder Hans-Erik Skjæggerud. Foto: Siv Bjelland/Delta

YS’ likestillingspris tildeles “Big Enough Global”

Big Enough Global skal hjelpe virksomheter med å rekruttere og beholde flerkulturelle arbeidstakere, og inspirere flerkulturelle til hvordan de selv kan bidra i arbeidet for et mer mangfoldig arbeidsliv.

Big Enough Global formidler kunnskap om utfordringer, behov og styrker som personer med flerkulturell bakgrunn kan ha. Det handler om å bli bevisst på forhold man ikke har kunnskap om, og derfor ikke tenker på.   

– Vi foreslår tiltak og mål for alt fra ekstern kommunikasjon til arbeidsmiljø, ledelse og rekruttering, forteller Kimiya Sajjadi, daglig leder i Big Enough Global. 

– Flerkulturelle er en mangfoldig gruppe. Tiltakene handler derfor ikke om å lage en mal som passer for alle, men å komme med tiltak som kan inkludere og appellere til flere enn det som gjøres i dag, påpeker hun.

– Vi må skape arbeidsplasser der alle ansatte er trygge nok til å kunne være seg selv, påpeker Hans-Erik Skjæggerud, 1. nestleder i YS og juryleder for likestillingsprisen. 

– Big Enough Global er en verdig mottaker av YS’ likestillingspris for 2021. De ansatte i Big Enough Global er modige nok til å bruke egne erfaringer i arbeidet med å påvirke norske virksomheter, sier Skjæggerud. 

------------------- 

Statutter for YS' Likestillingspris

  • Formålet med prisen er å stimulere til økt innsats i arbeidet for å fremme likestilling og like muligheter for alle.
  • Med likestilling mener vi alle tiltak som virker til å rette opp skjevheter når det gjelder muligheter til samfunnsdeltakelse, utdanning, arbeid og faglig utvikling. 
  • Prisen kan gis til enkeltpersoner, grupper, organisasjoner samt private eller offentlige virksomheter, og både innen- og utenlands.
  • Prismottaker må ha gjort en fortjenestefull innsats innenfor ett eller flere av disse områdene. Det forutsettes at prismottaker har en helhetlig tilnærming til likestilling.

Tidligere prismottakere
Prisen er utdelt siden 1988. Dette er noen av de tidligere mottakerne:

Det norske kvinnelandslaget i fotball
Biskop Rosemarie Köhn
Kadra, aktivist i kampen mot kjønnslemlestelse
Margreth Olin, filmskaper og forfatter
Annette Sagen, tidligere skihopper
Norges Handikapforbunds Ungdom

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker