- Vi skal løfte saker, kjempe for saker og vinne saker som er viktige for oss. Og vi må sikre fortsatt god medvirkning og medbestemmelse. Det er vår jobb, sa forbundsleder Monica A. Paulsen under åpningen av det digitale landsmøtet. Foto: Terje Bergersen

- Verktøyet vårt er samarbeid

LANDSMØTET 2020. - Vi skal løfte saker, kjempe for saker og vinne saker som er viktige for oss. Og verktøyet vårt for å få det til er samarbeid, sa Negotia-leder Monica A. Paulsen i sin åpningstale til landsmøtet lørdag.

På grunn av koronasituasjonen holdes Negotias landsmøte for første gang digitalt. I forbundets kontorer i Oslo er det rigget til studio der forbundsledelsen er til stede, og hvor det hele styres fra. De øvrige delegatene deltar via hver sine pc-er landet rundt.

Under åpningen lørdag framhevet forbundsleder Monica A. Paulsen at det seneste året – foruten koronaen – har vært preget av utviklingsarbeid for å rigge organisasjonen til å takle utfordringene arbeidslivet får i årene som kommer. Hun pekte spesielt på tre områder som vil prege framtidsbildet:

  • Det grønne skiftet. Bevisstheten og kunnskapen om klima- og miljøutfordringene vi står overfor er sterkt økende. Her står vi i en krevende situasjon som fagforening. Vi organiserer i dag mange som jobber innen petroleumsindustrien og leverandørindustrien. Den kunnskapen de har må være en del av løsningen for å få til det grønne skiftet.
  • Kompetanse. Med ny teknologi og store omstillinger, øker behovet for kompetanse. Det er lenge siden vi kunne si at grunnutdanning fra videregående og høyere utdanning var noe du gjorde ferdig en gang for alle. Når vi spør våre medlemmer, er svaret at de ønsker mer kompetanse; både formell utdanning og etterutdanning. Og – de vil at vi skal jobbe med dette.
  • Kunstig intelligens. Vi ser nå en utvikling i retning av teknologier som utfordrer våre medlemmer og oss som fagforening på nye måter. Kunstig intelligens handler ikke bare om smarte maskiner. Det handler om avanserte teknologier, styrt av algoritmer, som kan forutse hvordan du vil handle. Kunstig intelligens er en del av framtiden som også vil komme våre medlemmer til gode. Men – vi må forlange å få sitte sammen med ledelsen når slike systemer skal innføres i virksomhetene. Vi må sikre god medvirkning og reell medbestemmelse. Det er vår jobb.

Fagbevegelsen har hatt en generell tilbakegang i oppslutning gjennom flere år. Også Negotia har merket stagnasjon – og endog tilbakegang – i medlemsutviklingen. Men i år har dette snudd, slik at pilene peker oppover igjen.

- Vi ser at medlemsantallet i Negotia nå øker. Nettoveksten av medlemmer hittil i år er på rundt 430. Det utgjør en oppgang på 2,1 prosent, og det jobbes hver dag for å beholde og forbedre dette. I likhet med andre forbund, fikk vi en vekst i medlemmer i mars da koronaen rammet oss. Så flatet det litt ut på sommeren, men etter sommeren har vi fått en ytterligere vekst.

- Vi ser og skal ta i bruk potensialet vi har som forbund. Vi skal løfte saker, kjempe for saker og vinne saker som er viktige for oss. Og vårt verktøy for å få det til, er samarbeid. Vi må vite om hverandre, bry oss om hverandre og vi må tørre å utfordre hverandre slik at vi kan bli enda bedre. Så fortsett å være aktiv, fortsett å komme med innspill, fortsett og ta kontakt. Din mening betyr noe for oss, den gjør oss bedre, sa Monica A. Paulsen.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker