- Heltidsstilling og lik lønn for arbeid av lik verdi er grunnleggende for likestillingen, sier forbundsleder Arnfinn Korsmo. Foto: Terje Bergersen

Stadig færre kvinner jobber deltid

Andelen kvinner som jobber deltid har sunket markant de senere årene, viser tall fra YS Arbeidslivsbarometer.

- Dette er gode nyheter og en inspirasjon til å fortsette arbeidet for at flere som ønsker det får fast jobb og heltidsstillinger, sier Negotia-leder Arnfinn Korsmo.

Andelen som jobber deltid er høyere for kvinner enn for menn. En ny analyse Negotia har gjort, viser at det blir færre deltidsarbeidende. Dette gjelder begge kjønn, men spesielt andelen kvinner synker markant. Mens fire av ti kvinner rapporterte at de jobbet deltid i 2010, er tallet to av ti kvinner i 2016.

Viktig for likestillingen

- Tallene våre viser en gledelig utvikling. For Negotia er det viktig å jobbe for at alle arbeidstakere som ønsker det har fast jobb og heltidsstilling. Selv om dette er viktig uansett kjønn, er dette spesielt sentralt i et likestillingsperspektiv. Det å tjene til eget livsopphold og ikke måtte være økonomisk avhengig av andre er viktig for alle, men her har det i alle år vært store kjønnsskjevheter, sier Arnfinn Korsmo.

Han understreker videre at lik lønn for arbeid av lik verdi også er grunnleggende for likestillingen. Tall fra SSB viser at i 2016 var heltidsansatte kvinners gjennomsnittlige månedslønn 87,5 prosent av menns gjennomsnittlige månedslønn.

- Dette lønnsgapet blir gradvis mindre, men det tar ubegripelig lang tid, påpeker Negotia-lederen: - På dette punktet er loven faktisk krystallklar. Det SKAL være lik lønn for arbeid av lik verdi. Hvor lenge vil samfunnet akseptere at loven brytes på dette området?

- Myndighetene må reagere på lovbrudd

Negotia mener at myndighetene – blant annet Likestillingsombudet – må skjerpe tilsynet på dette feltet og reagere på lovbrudd.

- I tillegg vil jeg oppfordre kvinner til å fagorganisere seg. På spørsmål om likelønn har vi som arbeidstakerorganisasjon målbevisste virkemidler. Eksempelvis at kvinner i fødselspermisjon også skal vurderes lønnsmessig, og at tillitsvalgte i forbindelse med lønnsforhandlingene har mulighet til å reagere dersom likelønnsperspektivet ikke etterleves.

- Heldigvis er det godt å konstatere at Norge blir likestilt på stadig flere områder, sel om vi fortsatt er langt unna målet, avslutter forbundsleder Arnfinn Korsmo.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker