- Våre tillitsvalgte er blitt kjent med denne situasjonen gjennom medieoppslag de siste dagene. Dette er en uhørt fremgangsmåte, som skaper ekstra vanskeligheter for mange mennesker, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen. Foto: Terje Bergersen

- Skjerp dere Rema 1000

Rema 1000 vil etter nyttår slutte å bruke varefremmere fra tredjepartsleverandør. Dermed står mange i merchandising-bransjen i fare for å miste jobbene sine.

- Det er underlig at Rema 1000 etter en feilslått bestevenn-strategi nå sikter seg inn på noe som vel må kalles en ny uvenn-strategi, sier Negotias forbundsleder Monica A. Paulsen.

Enda mer matmakt 

Samtidig med at Europakommisjonen har lagt fram forslag for å bekjempe matmakt i dagligvarebransjen, følger Rema 1000 etter Norgesgruppen og kaster dagligvareindustriens vareplasserere ut av butikkene sine.

- Dette betyr en ytterligere forsterkning av den monopoliserende makten de store matkjedene har i Norge. Og det mest alvorlige er at tiltaket fører til at hundrevis av vareplasserere miste jobbene sine. Enda mer matmakt og kjedekonsentrasjon bidrar til redusert konkurranse og dermed dårligere tilbud til forbrukerne, sier Negotias forbundsleder.

Ansatte leser sin egen oppsigelse i mediene

Negotia-tillitsvalgte i bransjen melder at hverken bedrifter eller ansatte er orientert av Rema om det selskapet planlegger å gjøre.

- Våre tillitsvalgte er blitt kjent med denne situasjonen gjennom medieoppslag de siste dagene. Etter det vi kjenner til er ikke bedriftene orientert direkte av Rema 1000, før de gikk ut med saken i mediene. Dette er en uhørt fremgangsmåte, som skaper ekstra vanskeligheter for mange mennesker. Som en av våre tillitsvalgte sa: "Å lese sin egen oppsigelse i mediene, er helt en helt absurd situasjon".

Negotia-lederen mener både realitet og framgangsmåte i denne saken er høyst kritikkverdig.

- Min klare oppfordring er at Rema 1000 skjerper seg og går i dialog med dem som berøres av planene. Vi trenger mer dialog i arbeidslivet - ikke større motsetninger og arroganse.

Kompetanse må på dagsordenen

Paulsen minner også om bedriftenes ansvar for kompetanseutvikling blant sine ansatte.

- Ansatte som driver med vareplassering går nå en usikker framtid i møte og mange må høyst sannsynlig ut for å finne nye jobber som vil kunne ha andre kompetansekrav. Vi så det samme da Norgesgruppen i 2015 kastet ut varefremmerne fra sine butikker. Derfor er det viktig å minne om at kompetanseutvikling settes høyere på dagsordenen i virksomhetene. Arbeidsgiverne må ta sitt ansvar. Vi har dyktige tillitsvalgte som kan hjelpe til i prosessen slik at jobben blir mer håndterbar for alle parter, sier Negotias forbundsleder.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker