Illustrasjonsfoto: AdobeStock

Revidert nasjonalbudsjett: YS krever sterkere tiltak

YS mener den viktigste oppgaven nå er at de arbeidsledige og permitterte får sikret inntekten sin, og at de kommer raskt tilbake i jobb.

Regjeringen la denne uken fram revidert nasjonalbudsjett. YS mener det ikke svares godt nok på utfordringene norsk økonomi står overfor, og etterlyser en sterkere satsing på arbeid og sysselsetting.

I sine kommentarer til revidert nasjonalbudsjett fremmer YS blant annet følgende:

  • Arbeidstakere rammet av samfunnets nedstengning burde fått full lønn fram til sommeren.
  • Det må satses kraftigere på kompetanse. Regjeringens forslag om 5000 flere studieplasser er ikke nok.
  • De foreslåtte skatteutsettende tiltakene for petroleumssektoren ser ikke ut til å være tilstrekkelig. Stortinget bes søke å forbedre disse.
  • Helse- og velferdssektoren må styrkes – blant annet med mer trening og opplæring på beredskap og smittevern.
  • Skattefradraget for fagforeningskontingent må økes (har stått stille siden 2013, red. anm.) Dette ville vært et viktig ledd i arbeidet for å styrke organisasjonsgraden og det organiserte arbeidslivet.

Les hele saken på ys.no

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker