- Det er veldig positivt at det foreslås midler til kompetansehevende tiltak for de som har vært permittert lenge, sier Negotias 2. nestleder Trond Vegard Sæle. Foto: Terje Bergersen

Ny tiltakspakke fra regjeringen

Fredag kom en ny tiltakspakke fra regjeringen hvor det foreslås ferske midler i møte med koronapandemien som bidrar til strenge smittevernregler og nedstenging mange steder i landet.  

- Krisepakken inneholder sårt tiltrengte tiltak for et norsk næringsliv som er hardt preget av ytterligere nedstenginger. Det er positivt at det blant annet foreslås 1 milliard i tilskudd til kommuner som er spesielt hardt rammet av pandemien, med tanke på hvor strenge tiltakene er noen steder i landet akkurat nå, sier Trond Vegard Sæle, andre nestleder i Negotia.   

I pakken foreslås også forsterket innsats overfor langtidsledige og permitterte på over en milliard kroner, som blant annet skal gå til opplærings- og oppfølgingstiltak. I tillegg foreslås 140 millioner til fleksible utdanningstilbud i fagskoler, høgskoler og universiteter.

- Det er veldig positivt at det foreslås midler til kompetansehevende tiltak for de som har vært permittert lenge. Det er et viktig aktivitetstiltak her og nå, og vil bidra til å gjøre det lettere å komme tilbake i jobb når samfunnet er klart til å åpne opp, sier Negotia-nestleder Sæle.

Før krisepakken er på plass må den vedtas i Stortinget. Opposisjonen har allerede varslet sin egen tiltaksliste for krisepakken. Blant forslagene fra opposisjonen, bestående av Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, er forslag om en ny modell for lønnsstøtte, for å holde folk i jobb, framfor permitteringer. I tillegg ønsker de å styrke mulighetene for bedriftsintern opplæring som et alternativ for permitteringer.

- Koronasituasjonen er langt fra over, og nå er det mange som har vært permitterte lenge. De trenger å bli fulgt opp, og holdt i aktivitet. Forslagene fra opposisjonen vil bidra til at færre går tiltaksløse hjemme, sier Negotia-nestleder Sæle.

- Mange går en usikker sommer i møte, etter et svært krevende år. Derfor krever vi at regjeringen får på plass feriepenger for dagpenger igjen. Det er et viktig tiltak for å gi de som er hardt rammet av pandemien forutsigbarhet og trygghet inn mot våren, sier Negotia-nestleder Sæle.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker