Illustrasjonsfoto: AdobeStock

Negotia vil ha tydeligere fokus på norske arbeidsplasser i satsingen på havvind

- Regjeringens ambisjon for havvind ikke er ambisiøs nok når det gjelder utvikling av næring og arbeidsplasser i Norge, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen.

Sammen med arbeidstakerorganisasjonene NITO og Lederne har Negotia har nylig besvart regjeringens høring om konsesjoner og tildelingsmodell for bygging og drift av vindkraftverk til havs.

- Norge har teknologien og kunnskapen

Negotia har over tid pekt på at Norge har teknologien og kunnskapen som skal til for å iverksette produksjon av flytende havvind og ta en ledende global posisjon på dette området.

- Norges solide erfaring fra offshore, subsea og shipping har bidratt til teknologiutvikling i verdensklasse som er nødvendig for havvindproduksjon. Derfor savner vi en mer offensiv linje fra regjeringen som sørger for at havvindsatsingen gir utvikling av næring og arbeidsplasser i Norge, sier Paulsen.

I høringssvaret som ble sendt Olje- og energidepartementet 20. august, framhever de tre forbundene blant annet disse momentene:

  • Sørge for at havvind bidrar til omstilling og videreutvikling av den høye kompetansen som er utviklet i tilknytning til olje og gass i Norge.
  • Satsingen på havvind i Norge vil også være svært velkomment for en maritim næring i krise gjennom økt etterspørsel etter spesialiserte fartøy til dette.
  • I tilknytning til konsesjonsprosessene må det legges vekt på betydningen av å utvikle et hjemmemarked.

Styrket kompetansebygging

Regjeringen foreslår nye regler og krav i forbindelse med tildeling av konsesjoner til næringsaktører knyttet til havvindsprosjekter; blant annet på teknisk kompetanse, finansiell kapasitet og krav til helse, miljø og sikkerhet.

- Vi støtter i hovedsak regjeringens forslag til utforming av forskrifter for konsesjonstildeling, men presiserer også her at kravene bør utformes på en slik måte at norske leverandører kan være med i konkurransen. Dessuten må de høye kravene til kompetanse og teknologi også følges opp av en styrket satsing på kompetansebygging, sier Negotia-lederen og viser til disse innspillene gitt i høringssvaret:

  • Få ned kostnaden på flytende havvind gjennom støtte til teknologiutvikling.
  • Styrke utdanningsinstitusjonene slik at det utdannes relevant kompetanse.
  • Støtter at nettutbygging bekostes av utbygger, og at Statnett får operatøransvar.
  • Rask tidsplan for å sikre at Norge kan opprettholde sin posisjon som ledende innen flytende havvind, og at norske bedrifter kan være konkurransedyktige og ta internasjonale markedsandeler.
Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker