- Når en del av den industrien vi kjenner etter hvert omstilles og det etableres nye næringer, må vi være på ballen og påvirke aktivt, sier forbundsleder Monica A. Paulsen. Foto: YS/Scanpix

Negotia tett på den nye batterinæringen

Moderne batteriproduksjon seiler opp som en næring med stort vekstpotensial i Norge. – Det er ikke tvil om at denne nye og spennende næringen vil kunne sysselsette mange Negotia-medlemmer i framtiden, sier forbundsleder Monica A. Paulsen.

Sammen med ingeniørorganisasjonen NITO har Negotia nylig møtt representanter for batteriselskapene Morrow og Freyr. Begge satser stort med nye produksjonsanlegg i henholdsvis Agder og Nordland.

Kan skape 1500 arbeidsplasser i Mo i Rana

For Freyr Batterys del er etableringen lokalisert til Mo i Rana, hvor byggingen av den første battericellefabrikken startet i august. Ifølge planene er det snakk om en enorm satsing i flere trinn, som ventes å skape rundt 1500 arbeidsplasser lokalt. Markedet vil være leveranse av batterier til blant annet europeisk transportvirksomhet – luft, hav og land – som i framtiden vil være elektrisk basert.

- Dette innebærer spennende framtidsmuligheter også for Negotia, fordi batterinæringen vil kunne sysselsette mange Negotia-medlemmer i framtiden. Men for at landet skal lykkes med dette, må det legges noen tydelige premisser til grunn. Det å ha tett kontakt med selskaper som Morrow og Freyr gir oss innsikt i utfordringene de står overfor når det gjelder rammevilkår og kompetansebehov. Riktige prioriteringer nå i oppstartfasen vil sikre næringen og arbeidsplassene på både kort og lang sikt, sier Negotias forbundsleder Monica A. Paulsen.

Negotia organiserer per i dag et stort antall ansatte innen diverse industri, maritim næring, olje, gass og energi-sektoren. Paulsen mener det er viktig å være tidlig på banen for å sikre medlemmer en trygg overgang til grønnere arbeidsplasser.

Det grønne skiftet i praksis

- Dette er det grønne skiftet i praksis, som vil bidra til å omstille Norge for framtiden. Når en del av den industrien vi kjenner etter hvert omstilles og det etableres nye næringer, må vi være på ballen og påvirke aktivt.

Negotia-lederen forteller at møtet med Freyr var preget av gode diskusjoner om hva som er viktig for å lykkes med næringsutviklingen i nordområdene.

- Vi vil stille tydelige krav til en ny regjering om at Norge må få til en skikkelig satsing for å lykkes med grønne, framtidsrettede næringer. Blant annet vil solide ordninger for etter- og videreutdanning, som supplement til nye utdanningsprogrammer, være viktig. Den videre dialogen med virksomhetene i batterinæringen - og med myndighetene - blir spennende, sier Monica A. Paulsen.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker