Illustrasjonsfoto: AdobeStock

Negotia ikke fornøyd med den nye hjemmekontorforskriften

Nylig kom den oppdaterte forskriften med de nye reglene for hjemmekontor. – Selv om regjeringen nå tar viktige grep for å tydeliggjøre grensene mellom arbeidsdag og fritid på hjemmekontor, viser den berøringsangst for mange av de viktige spørsmålene vi har stilt i høringsprosessen, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen.

Koronapandemien som slo brutalt inn for to år siden sendte store deler av arbeidsstokken på hjemmekontor, og aktualiserte mange spørsmål knyttet til det å jobbe fra egen bopel. Myndighetene igangsatte dermed et arbeid med å oppfriske den til dels utdaterte hjemmekontorforskriften.

Samme arbeidstidsregler hjemme som på jobben

Resultatet ble lagt fram tidligere i mars. De nye reglene, som skal tre i kraft fra 1. juli, innebærer blant annet at arbeidstidsreglene i arbeidsmiljøloven gjøres gjeldende også for hjemmearbeid.

- Vi mener behovet for vern ikke er mindre for arbeid hjemme enn arbeid fra kontoret. Forskning tyder tvert imot på det motsatte, kommenterer arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen på regjeringen.no.

Endringene i den oppdaterte forskriften omfatter blant annet:

  • en tydeliggjøring av når forskriften gjelder.
  • et unntak fra kravet til skriftlig avtale der hjemmearbeid skyldes pålegg eller anbefaling fra myndighetene. Arbeidsgiver kan i slike tilfeller i stedet gi informasjon etter drøftinger med tillitsvalgte.
  • en tydeliggjøring av at krav til det psykososiale arbeidsmiljøet også gjelder når arbeidstakeren jobber hjemmefra.
  • at Arbeidstilsynet gis myndighet til å føre tilsyn med forskriften. Dette innebærer ikke at Arbeidstilsynet skal føre tilsyn i arbeidstakers hjem, men at tilsyn gjennomføres på annen måte.
  • at de samme reglene for arbeidstid skal gjelde ved hjemmekontor som ved arbeid på arbeidsplassen.

Se også regjeringen.no

- Regjeringen skyver mange problemstillinger foran seg

Negotia peker på flere mangler, for eksempel at den nye forskriften er ikke noe mer oppklarende på hvem som skal dekke kostnadene ved hjemmekontor.

- Realiteten for mange gjennom pandemien har vært at en del av arbeidsgivers utgifter overføres til de ansatte når kontoret flytter inn i hjemmet. Data- og kontorutstyr, bredbånd, og strømforbruk er bare noen av utgiftspostene som øker om man skal jobbe hjemmefra, sier forbundsleder Monica A. Paulsen og tilføyer:

- Den nye forskriften svarer heller ikke ut hvorvidt arbeidstakerne er dekket av yrkesskadeforsikring ved arbeid hjemmefra. Dette er dermed nok en diskusjon som overlates til lokale forhandlinger mellom våre tillitsvalgte og arbeidsgiverne. 

Negotia-lederen mener regjeringen skyver mange problemstillinger foran seg, til tross for tydelige tilbakemeldinger fra fagbevegelsen gjennom høringsrundene.

- De nye reglene innebærer fornuftige tilpasninger på enkelte områder, som er bra når større deler av arbeidshverdagen nå tilbringes på hjemmekontor. Samtidig er det flere viktige forhold vi må fortsette å jobbe for at kommer på plass, sier Monica A. Paulsen.  

Forskriftsendringene trer i kraft 1. juli.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker