Mekler Mats Ruland hos Riksmekleren samlet partene fredag formiddag. Deler av Negotia/YS-delegasjonen, fra venstre: Nils Blomhoff, Arnfinn Korsmo, Nina Møglestue, Sverre Josvanger og Kjell Morten Aune. Foto: Terje Bergersen

Mekling i tariffoppgjøret mellom Negotia og NHO

Partene møttes hos Riksmekleren på formiddagen fredag 30. september. Fristen for enighet er ved midnatt lørdag 1. oktober.

Dersom ikke Riksmekleren klarer å bringe partene til enighet innen meklingsfristens utløp, går Negotia ut i streik fra søndag 2. oktober.

Konsentrerte delegasjonsmedlemmer

Første streikeuttak vil i så fall bli 51 medlemmer i callsenterbedriften Webhelp Nordic i Fredrikstad, som det er meldt plassfratredelse for.

Konsentrerte delegasjonsmedlemmer

Den harde nøtten i oppgjøret er knyttet til den såkalte tariffhoppingen, hvor arbeidsgivere organiserer seg bort fra avtalte lønnssatser. Negotia kan ikke akseptere at medlemmer går ned i lønn fordi arbeidsgiveren organiserer seg et annet sted.

- Lønnskutt som følge tariffhopping er en realitet som nå kan ramme Negotias medlemmer i callsenterbedriften Webhelp Nordic. I tillegg er dette en bransjeutfordring, som det er avgjørende at vi finner en god løsning på, sier Negotia-leder Arnfinn Korsmo, og legger til:

- Vi har alltid tro på å finne løsninger, men saken er vanskelig. Streikefaren er derfor stor, sier Korsmo.

Meklingen omfatter også YS-forbundene Parat og Yrkestrafikkforbundet.

Det er opprettet en egen side med informasjon om saken, bakgrunn, fakta, etc. Negotia i Mekling

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker