Illustrasjonsfoto: Terje Bergersen

Enighet om ny hovedavtale mellom YS og NHO

Onsdag 29. november kom YS og NHO til enighet om ny hovedavtale for de neste fire årene.

Hovedavtalen er del én i avtaleverket, og regulerer de grunnleggende forholdene mellom de organiserte partene i arbeidslivet. Den har bestemmelser om blant annet rettigheter og plikter, informasjon, samarbeid, drøftinger og medbestemmelse.

- Det er ikke gjort vesentlige endringer i den nye avtalen, kun mindre justeringer og presiseringer. Det er imidlertid protokollfestet at YS og NHO den kommende perioden skal nedsette en arbeidsgruppe, som skal se nærmere på behovet for oppdatering og modernisering av bestemmelsene knyttet til kontrolltiltak og overvåking i bedriftene, sier Negotias forhandlingssjef Nina Møglestue.

Negotia har dessuten spilt inn under forhandlingene de utfordringene tillitsvalgte opplever som følge av at bedriftene i økende grad bruker eksterne rådgivere ved drøftinger.

- Det ble ikke fremmet krav knyttet til dette under forhandlingene, men vi påpekte det som en utfordrende problemstilling som ofte bidrar til en skjev maktfordeling mellom partene. Vi kommer til å følge opp dette overfor NHO og deres bransjeforeninger i konkrete tilfeller framover, sier Nina Møglestue.

Foruten forhandlingssjef Møglestue har Negotia vært representert i hovedavtaleforhandlingene med 1. nestleder Eirik Bornø og rådgiver i forhandlingsavdelingen Kathrine Fosnes Olsen.

Den nye hovedavtalen mellom YS og NHO gjelder fra 1. januar 2018 til 31. desember 2021

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker