Enighet i tariffoppgjøret med Virke-HUK

Det er oppnådd enighet for de sju overenskomstene med Virke innen helse, utdanning og kultur (HUK-området).

Negotia er part i følgende tre avtaler med Virke-HUK:

- Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester
- Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner
- Landsoverenskomst for virksomheter

Partene ble enige om endringer i avtaletekstene og et økonomisk oppgjør som i all hovedsak tilsvarer oppgjørene for stat og kommune.

For Landsoverenskomsten for museer og Landsoverenskomsten for virksomheter(§ 26) innebærer dette blant annet et generelt tillegg på 5100 kroner til og med lønnstrinn 47, og deretter 1,25 prosent. Dette gis fra 1. mai. Utover dette fordeles 1,9 prosent av lønnsmassen etter lokale forhandlinger gjeldende fra 1. juli. Det er også økninger i diverse ubekvemtillegg.

Når det gjelder Landsoverenskomsten for virksomheter (§ 27) får alle et lønnstillegg på minst 5000 kroner. Videre er det blant annet gjort justeringer i fagarbeidertilleggene og tilleggene knyttet til høyskoleutdannelse og ansiennitet.

Protokoll fra forhandlingene

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker