- YS forventer reallønnsøkning ikke bare i frontfaget, men også i alle de påfølgende oppgjørene, sier YS-leder Erik Kollerud. Foto: Liv Hilde Hansen

YS forventer økt reallønn

– Vi har en helt klar forventning om økt reallønn, sier YS-leder Kollerud. Tirsdag vedtok YS’ hovedstyre kravene til årets tariffoppgjør.

YS-lederen viser til at både sysselsettingen, lønnsveksten og veksten i produksjonen har økt de tre siste årene. Samtidig har arbeidsledigheten sunket. Veksten i norsk økonomi er anslått til 2,3 prosent fra 2018 til 2019.

– Selv om veksten har avtatt noe gjennom 2019, og det nå ser ut til at arbeidsledigheten igjen stiger noe, går norsk økonomi fortsatt relativt godt. Det er bare rett og rimelig at de ansatte får sin del av den veksten de har bidratt til, sier Kollerud.

YS støtter opp om frontfagsmodellen og prinsippet om at konkurranseutsatt sektor over tid skal være retningsgivende for lønnsveksten i alle sektorer.

– Dermed forventer vi reallønnsøkning ikke bare i frontfaget, men også i alle de påfølgende oppgjørene, sier Kollerud.

Årets tariffoppgjør er et hovedoppgjør. Dermed skal partene ikke bare forhandle om lønn, men også om selve ordlyden i de enkelte tariffavtalene. Ett av kravene fra YS er at det skal settes av tilstrekkelig tid for den enkelte arbeidstaker til kompetanseutvikling i arbeidstiden.

– De store omstillingene det norske arbeidslivet står midt oppe i krever ansatte med oppdatert kunnskap og kompetanse. Det må utvikles målrettede tiltak, slik at de ansatte settes i stand til å mestre nye arbeidsoppgaver og arbeidsmåter, påpeker YS-lederen.

YS mener det må etableres et kollektivt kompetansefond, som sikrer ansatte reell mulighet til kompetanseutvikling.

Ordningene bør supplere, ikke erstatte, arbeidsgivers ansvar for å finansiere kompetansetiltak i tråd med virksomhetens behov. Grunnfinansiering og påfølgende oppbygging av kollektivt kompetansefond kan skje gjennom bidrag fra de tre partene.

Dette er YS’ inntektspolitiske dokument, vedtatt av hovedstyret 25. februar.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker