Vervet som tillitsvalgt for en medlemsgruppe gir deg bred kunnskap og erfaring som er verdifull både for fellesskapet og din egen utvikling. Illustrasjonsfoto: Adobe Stock

Vil du bli tillitsvalgt?

Er du nysgjerrig på vervet som tillitsvalgt? Og kunne tenke deg å være tillitsvalgt selv?

Tillitsvervet er en spennende og viktig rolle hvor du bidrar til å skape en bedre arbeidsplass for deg selv og medlemmene dine. Samtidig gir vervet bred kunnskap og læring som er verdifull for deg også på andre områder, for eksempel med tanke på videre karriere. 

Hva gjør en tillitsvalgt?

Som tillitsvalgt representerer du medlemmene overfor arbeidsgiveren, og er bindeledd mellom ledelsen og de ansatte. Det er vanlig at en medlemsgruppe har flere tillitsvalgte som utgjør et klubbstyre. Klubbledelsen gjennomfører drøftinger og forhandlinger med arbeidsgiveren i daglige spørsmål - som arbeidstidsordninger, bruk av hjemmekontor, lønn og annet. Men tillitsvalgte er spydspiss på vegne av de ansatte også i mer ekstraordinære situasjoner, for eksempel ved omstillingsprosesser og nedbemanning. Oppgaven er å stå opp for medlemmene uansett om det gjelder helhetlige forhold eller individuelle interesser.  

10 gode grunner til å bli tillitsvalgt?

  1. Du får en hånd på rattet på egen arbeidsplass; innsyn, innflytelse og mulighet til å påvirke ledelsens beslutninger.
  2. Du er med på å skape en bedre arbeidsdag for deg og dine kolleger.
  3. Du har muligheten til å skaffe deg ny kompetanse gjennom det Negotia tilbyr av kurs, konferanser og støtte til utdanning for tillitsvalgte.
  4. Du blir kjent med nye mennesker og kan bygge nettverk.
  5. Du får delta på egne faglige og sosiale arrangementer.
  6. Du får muligheten til læring som er verdifull for din egen utvikling.
  7. Du får utviklet kreativiteten din og trening i å finne løsninger i utfordrende situasjoner.
  8. Du får ledererfaring som du kan supplere CV-en din med.
  9. Du lærer om arbeidslivet og om hvordan samfunnet er skrudd sammen.
  10. Du har alltid støtte i ryggen fra Negotias dyktige fagfolk! 

Er det noen formelle krav?

Du trenger ikke ha spesiell kjennskap til lover og avtaler i arbeidslivet fra før. Dette er kunnskap du erverver deg gjennom Negotias kurs og rådgivning, og gjennom praktisk arbeid som tillitsvalgt på arbeidsplassen.

Negotias styrke kan i stor grad måles på de tillitsvalgtes kompetanse. Derfor bruker forbundet store ressurser på opplæring og støtte til tillitsvalgte. Sjekk aktuelle kurs her.

Hvordan bli tillitsvalgt på din arbeidsplass?

Tillitsvalgte velges av og blant medlemmene på arbeidsplassen. Det er vanlig at et slikt valg skjer i forbindelse med et medlemsmøte. Valg av tillitsvalgte kan også gjennomføres per e-post der dette av praktiske årsaker er nødvendig, for eksempel i større bedrifter som har flere arbeidssteder.

Ønsker du mer informasjon fra oss om det å være tillitsvalgt eller hvordan dere får klubbdriften på skinner? Da er det bare å sende oss en e-post. 

...............................

Sist oppdatert august 2023

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker