Foto: Mostphotos

Hva påvirker min alderspensjon fra folketrygden?

En pensjon skal sikre arbeidstakers inntekt etter at arbeidskarrièren er over

Din pensjon vil bestå av ulike typer pensjonsordninger – folketrygdens alderspensjon, ulike typer tjenestepensjon og for noen  AFP, alt avhengig av nåværende og tidligere arbeidsforhold. Nivået og størrelsen på din fremtidige pensjon avhenger av flere forhold.

Du kan selv bidra til å påvirke egen pensjon. Det er derfor viktig at du tidlig har et bevisst forhold til din pensjon, slik at du har mulighet til å påvirke nivået på den endelige pensjonen din.  

Generelt om pensjon

 • Pensjonsordningene som har trådt i kraft etter pensjonsreformen (jan. 2011) har noen grunnelementer. Disse er alleårsregelen, levealdersjustering og fleksibelt uttak.
 • Jobb og uttak av pensjon kan kombineres uten avkorting av lønn (gjelder alle typer pensjon når du jobber i privat sektor).
 • Summen av uførepensjon og alderspensjon kan ikke overstige 100 %.

Folketrygdens alderspensjon (lov om folketrygd §§ 19 og 20)

 • Årskullet du er født i avgjør hvilke pensjonsregler du er omfattet av i folketrygden.
 • Alleårsregelen – betyr at alle årene du er i jobb mellom 13 og 75 år teller. Det avsettes årlig 18,1 % av lønn inntil 7,1G til din pensjonsbeholdning. Dette gjelder fullt ut for alle som er født i 1963 eller senere.
 • Jo flere år du er i jobb, desto høyere blir din pensjonsbeholdningen.
 • Fleksibilitet – valgfri start av uttak av pensjon fra 62 år. Jo lengre du jobber, desto flere års pensjonsopptjening får du, og desto høyere pensjon vil du få. (Noen, spesielt kvinner har for lav opptjening til mulig uttak ved 62 år).
 • Levealdersjustering – jo lengre du utsetter pensjonsuttak, desto høyere årlig pensjon vil du få. Årlig statistikk for hvert årskull vil angi forventet levealder per årskull (lengre levealder medfører at hvert årskull må jobbe lenger for å opprettholde samme nivå på fremtidig pensjon).
 • Krav om botid i Norge for pensjonsopptjening (lov om folketrygd § 3-2).
 • All inntekt fra første krone øker pensjonsbeholdningen din. Jobb ved siden av studier kan være gunstig.
 • Omsorgspoeng (4,5 G) for barn før skolealder (betinger at barnetrygden står i ditt navn).
 • Førstegangstjeneste i militæret (2,5 G).

Fallgruver som kan gi negativt utslag i pensjonsopptjeningen

 • Deltidsjobb/ sen oppstart i arbeidslivet.
 • Utenlandsopphold uten tilknytning til Norge /norsk arbeidsgiver.
 • Ikke nok opptjening av alderspensjon til å starte tidlig uttak fra 62 år – gjelder særlig kvinner.
 • Dårlig pensjonsordning hos arbeidsgiver.

Tips:

Gå inn på nav sin pensjonskalkulator og Norsk pensjon og sjekk ut din pensjonsopptjening. 

Artikkelen ble sist oppdatert juni 2022

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker