Spennende og litt skummelt. Rett til fri med lønn når barna skal begynne på skolen eller i barnehage, er hjemlet i tariffavtalene. Illustrasjonsfoto: Adobe Stock

Skolestart og tilvenning i barnehage – foreldres rettigheter

Sommerferien er snart et tilbakelagt kapittel, og det nærmer seg tid for skolestart og tilvenning i barnehage. Her har du en oversikt over tariffrettigheter foreldre har i denne sammenhengen.

Det er vanlig at en eller begge foreldre er med barnet på første skoledag. Ved tilvenning i barnehage forventes det av barnehagen at forelder er til stede “de første dagene”. Det betyr at du har behov for fri fra jobb for å følge opp barnet ditt.

Ingen lovbestemmelser gir rettigheter som konkret knytter seg til skolestart eller tilvenning i barnehage. Rettighetene i loven begrenses i all hovedsak til å gjelde permisjon ved svangerskap og fødsel, barns sykdom, omsorg og pleie av nær familie samt utdanning. Ingen av disse bestemmelsene gir rett til kortvarig fri ved oppstart av skole eller barnehage.

Rettighetene ligger i tariffavtalene

Derimot inneholder Negotias tariffavtaler rettigheter til korte velferdspermisjoner – med lønn! Avtale om korte velferdspermisjoner foreligger som bilag i alle Negotias overenskomster. Ordningene er minimumsbestemmelser og kan utvides med lokale særavtaler.

Bilaget i Funksjonæravtalen, Selgeravtalen, Handelsoverenskomsten, Bilsergeravtalen og Taxioverenskomsten mellom Negotia og NHO, har følgende ordlyd:

“Permisjon til å følge barn første gang det begynner i barnehage og første gang det begynner i skolen. (...) ... inntil en dags varighet betalt med ordinær lønn".

Bilaget i Funksjonæravtalen og Landsdekkende tariffavtale for administrativt personale  mellom Negotia og Virke, har følgende ordlyd:

“Arbeidstager har rett til inntil 3 dager permisjon når det er påkrevet å være til stede ved tilvenning av barn i barnehage eller skole. Ved slik permisjon gjelder følgende:
- Arbeidstakeren har rett til ordinær lønn for inntil 2 dager per barn ved første skoleår og førstegangstilvenning i barnehage.
- For øvrig har arbeidstakeren rett til ordinær lønn for inntil 1 dag per barn per år.”

Sjekk også ut lokale avtaler

Noen bedrifter kan også ha bedre ordninger enn overenskomstenes minimumsbestemmelser. Sjekk hva som står i personalhåndboka på arbeidsplassen din. Sjekk også med tillitsvalgte om det er etablerte ordninger i særavtaler mellom Negotiaklubben og bedriften.

Det er alltid lurt å være organisert!

Bli medlem i dag

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker