Illustrasjonsfoto: AdobeStock

Myter om tariffavtaler

Det er mange seiglivete myter om hva tariffavtaler er og innebærer; blant annet at du kan bli satt ned i lønn. Vi rydder opp i fem vanlige misoppfatninger.

1. "Vi går ned i lønn hvis vi får tariffavtale."
Man kan ikke settes ned i lønn på grunn av en tariffavtale. Noen tariffavtaler har minstelønnssatser, men de forteller kun hva ansatte minst skal ha i lønn. Tariffavtaler begrenser ikke lønna, tvert imot. 

2.  "Når vi får tariffavtale kan vi ikke jobbe når vi vil."
Det er først og fremst arbeidsmiljøloven som definerer grensene for arbeidstid, for når overtidsbetaling skal slå inn, hvor mye overtid det er lov å jobbe, og så videre. Tariffavtalene har enkelte bestemmelser som regulerer dette ytterligere i arbeidstakers favør; for eksempel at ukentlig arbeidstid skal være 37,5 timer, mot 40 timer som står i loven. Dessuten at overtidstillegg er på henholdsvis 50 eller 100 prosent, mens lovens utgangspunkt er kun 40 prosent. Husk også at det på de fleste arbeidsplasser kan innføres fleksitidsavtaler, som gir ansatte mulighet til å regulere arbeidstiden selv innenfor avtalte grenser.

3. "Uansett hvor man er ansatt er man omfattet av tariffavtale."
Det må aktivt kreves tariffavtale på en arbeidsplass. Det skjer gjennom at noen av de ansatte organiserer seg, og at forbundet deres (f.eks. Negotia) krever en tariffavtale opprettet.

4. "Som organisert får jeg automatisk lønnstillegg."
Hvis du organiserer deg og det opprettes en tariffavtale med minstelønnssatser på bedriften, er du som et minimum garantert lønn etter disse satsene. Men for øvrig er ikke lønnsregulering noe som skjer automatisk fordi du organiserer deg. De fleste tariffavtalene til Negotia har bestemmelser som gjør at lønna forhandles lokalt på hver enkelt bedrift. For å få rett til å forhandle lønn må det være opprettet tariffavtale. Videre må du og dine organiserte kolleger danne klubb og velge tillitsvalgte som representerer dere og gjennomfører forhandlinger med arbeidsgiver.  

5. "Vi får AFP (avtalefestet pensjon) uansett tariffavtale eller ikke."
Det må være opprettet tariffavtale på arbeidsplassen for at de ansatte skal ha mulighet til AFP. Videre er det diverse forhold som må være oppfylt før du er sikret retten til AFP. Blant annet må du ha vært ansatt i en "AFP-bedrift" sju av de siste ni årene før du fyller 62 år.

Se også:
Hvordan få tariffavtale på bedriften?

Tekst: Terje Bergersen, august 2023

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker