Foto: NTB for YS-pensjon

Hvordan tette pensjonsgapet mellom kvinner og menn?

Livet består av valg. Du velger utdannelse og jobb, hvor du vil bo, og hvilke fritidsinteresser du vil dyrke. Vi er egentlig ganske flinke til å velge – i alle fall de tingene som ligger i den umiddelbare fremtiden vår. 

Langt vanskeligere er det å planlegge for noe langt der fremme! Men kanskje har to år med pandemi gjort oss mer drømmende, og ekstra oppmerksomme på fremtiden. Den dagen kommer jo, hvor også du blir pensjonist. Er du klar for det? Og har du råd? For vet du egentlig hva du vil sitte igjen med i lønn som pensjonist? 

Visste du at de fleste i Norge som jobber i det private får omtrent halvparten av den lønnen de har i dag, i pensjon? Da hjelper det lite at du får dobbelt så mye fritid, hvis du har halvparten å rutte med. Og forskjellen mellom menn og kvinner er fortsatt overraskende stor. Kvinner får i gjennomsnitt 40 prosent av lønnen sin i pensjon, mens menn får 50 %. 

For selv om lønnsforskjellene mellom kvinner og menn minker, jobber f.eks. kvinner fremdeles langt mer deltid enn menn. Mens 37 % av kvinnene jobber deltid, er tallet 14 % hos menn.  Å jobbe deltid har stor betydning for hvor mye du får i pensjon, fordi pensjonssparingen fra arbeidsgiver også reduseres - når du går over på deltidslønn. Det vil si at for hver krone som reduseres i lønn, vil andelen som spares til pensjonen for deg, også reduseres.

Et lite eksempel

Nora er 35 år gammel, og jobber i en privat bedrift med innskuddspensjon, hvor hun tjener 600 000 kroner i året. Hun vurderer å gå ned i en 80 % stilling. I tillegg til en lønnsreduksjonen på 120 000 kroner per år, vil hun også tape pensjon både fra folketrygden og innskuddspensjonsordningen. Folketrygden gir henne 18,1 % av lønnen i pensjon. Her går Nora glipp av 21.720 kroner i årlig pensjonsopptjening fra folketrygden. Tar vi også med reduksjon i en innskuddspensjon på 4 %, utgjør det 4.800 kroner per år. I en 100 % stilling får hun altså 24.000 kroner inn på pensjonskontoen sin, mens hun vil få 19.200 kroner per år i en 80 % stilling. Legger vi til grunn en avkastning på 4 prosent årlig frem mot pensjonsalder, går hun glipp av 192 000 kroner i pensjon, dersom hun velger å stå i 80 % ordningen over de neste 5 årene.

Urettferdig? Ja, det er det, og derfor er det ekstra viktig at kvinner tar kontroll, og får oversikt over egen økonomi – både nå og for fremtiden.

Så selv om vi er blitt mer likestilte i tiden vi står i arbeidslivet, faller kvinnene langt bak igjen når de blir pensjonister. 

En annen årsak til det, kan være at kvinner oftere enn menn velger serviceyrker med lavere lønn, innenfor eksempelvis hotell eller frisørbransjen. Ser vi på Nordea Livs egen kundebase har nær halvparten lovens minstesats på to prosent pensjon fra arbeidsgiver. Dette er altså yrker hvor kvinner ofte er overrepresentert.  Har du lav lønn/minstelønn får du som oftest også laveste prosentsats sparing til pensjon fra arbeidsgiver. Da blir du dobbelttaper med mindre du sparer selv. Og forskjellen er ekstremt stor om arbeidsgiver sparer 2 versus 7 %. Startes pensjonssparingen samtidig, med like lønnsforhold og investeringsprofiler for både «Ola og Kari», hvor det eneste som skiller er prosentvis sparesats, kan utbetalingen som skiller overskride et millionbeløp.

Kilde: Nordea Liv 

I september 2020 var det 145.400 minstepensjonister i Norge. Minstepensjon – det er ca. 200.000 i året det! Og hele 85 % av disse er kvinner. Det er kanskje ikke helt det du så for deg i drømmene dine? Vi vet det er lett å skyve dette foran seg når du står midt i det travle arbeidslivet. Men kanskje er det ikke så mye som skal til ? Dette kan du gjøre:

1. For det første:  Vet du hva arbeidsgiveren din sparer til deg i pensjon? Hør med dem! Pensjonen i Norge er satt sammen av tre deler – den du får fra folketrygden som skal sikre at du har en inntekt når du går av. Denne baseres på hva du har tjent i løpet av din arbeidskarriere. Nummer to er hva arbeidsgiver sparer for deg. Og til slutt er det opp til deg selv, for her på toppen kommer nemlig egen sparing inn. Men det er flere grep enn egen sparing du kan ta fokusere på underveis i livet. 

Du kan også:

2. Øke aksjeandelen på pensjonen din fra arbeidsgiver. I en undersøkelse Norstat gjennomførte for Nordea svarte kun ni prosent under 30 år at de har justert aksjeandelen på innskuddspensjonen sin.

Dette er en mulighet som nok ikke alle er klar over. Når du er ung skal du spare opp pensjonspenger i lang tid. Da kan du også tillate deg å tåle større svingninger i markedet - på pensjonssparingen.

Å øke aksjeandelen betyr rett og slett  at du har en høy andel aksjer, og en lav andel renter. Historikken viser at det lønner seg med høy aksjeandel for de som har en stund igjen til de når pensjonsalderen. Historisk sett har det vist seg at høy eksponering mot aksjemarkedet i lang tid har gitt god avkastning. Dette er et grep som kan resultere i flere hundre tusen kroner ekstra i pensjon. Og det koster deg ingenting.   

3. Sjekke ut medlemsfordelen YS Pensjon. Visste du at du selv kan bestemme i hvilket selskap pensjonen din skal samles? Men her bør du følge litt med; det er nemlig stor variasjon i kostnadene de ulike pensjonsleverandørene tar for å forvalte pensjonskontoen din. 

Du som er medlem i et YS-forbud har her en stor fordel. Visste du at YS Pensjon, som i samarbeid med Nordea Liv tilbyr YS-medlemmer egen pensjonskonto, er blant de som har de aller laveste kostnadene? Og lavere kostnader betyr høyere pensjon. Husk at jo tidligere du benytter deg at denne fordelen, desto raskere vokser pensjonskontoen din.  

4. Står du ovenfor en finansiell beslutning? Husk pensjonen! Inkluder pensjon i enhver finansiell situasjon du står ovenfor. Skal du bytte jobb, ikke bare spør hva du får i lønn, husk å også spørre hva de tilbyr i pensjon. Når du skal ut i mammaperm, og skal velge mellom 80 % eller 100 % lønn, husk å spørre deg om det påvirker pensjonsopptjeningen. Skal du flytte til utlandet og motta lønnsutbetaling utenfor Norge – vil det påvirke pensjonen? Tar du pensjon med i betraktningen hver gang du står ovenfor finansielle endringer vil du sikre at du tar noen ekstra grep underveis som kan ha betydning for fremtiden.

 I en undersøkelse vi i Nordea Liv fortok nylig blant befolkningen viste at kun 25 prosent av kvinnene svarte at de sparer i fond, mens 43 prosent av mennene svarte det samme. Det som er lyspunktet i dette er at vi ser en oppadgående trend. Vi ser at flere kvinner sparer, vi ser at flere kvinner tar steget og putter pengene i fond 

For å oppnå likestilling gjennom hele livet er det viktig at vi alle tar et godt tak rundt rattet og setter oss i førersetet også når det gjelder pensjon. På den måten får vi et mer likestilt samfunn – i alle faser av livet. 

Heldigvis er det mange gode ting på gang og flere har begynt å spare mer. Men husk – å ikke velge er også et valg. 

----------------------------------------------------------------

Artikkelen er produsert av Nordea Liv juni 2022.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker