Landsmøtet 2020 - oppsummering av møtet

Forbundsstyret - 2020 - 2023

Forbundsleder: Monica A. Paulsen (gjenvalg)
1. nestleder: Eirik Bornø (gjenvalg)
2. nestleder: Trond Vegard Sæle (ny)
Styremedlem: Marius Bismo (gjenvalg)
Styremedlem: Marte Gjestvang Olimb (ny)
Styremedlem: Egil Kirkebø (ny)
Styremedlem: Rune Martinsen (ny)
Ansattes representant og Negotia Ungs representant kommer i tillegg

1. vara: Henny Eidem (gjenvalg, ny posisjon)
2. vara: Hege Karita Ottesen (gjenvalg, ny posisjon)
3. vara: Lars Einar Ingvaldsen (ny)
Ansattes vararepresentant og Negotia Ungs vararepresentant kommer i tillegg

Budsjett 2021 

Landmøtet vedtok en kontingentøkning på kr. 8 per mnd for full sats.
Kontingenten for 2021 blir da:

Stillingsprosent            Beløp per måned

0 - 51 prosent                 232 kroner

51 – 76 prosent              348 kroner

76 – 100 prosent            464 kroner 

Landsmøtet har vedtatt følgende resolusjoner

Følgende politiske dokumenter er vedtatt:

 • Budsjett for 2021 er vedtatt.
 • Politisk plattform er vedtatt.
 • Strategisk plan med 2021 - 2023 med rammebudsjett er vedtatt.

Les mer

Øvrige landsmøtesaker

 • Styrets årsberetning 2019 ble godkjent.
 • Styrtets beretning hittil i år ble tatt til orientering.
 • Årsregnskap 2019 - godkjent. Neste års regnskap avgis mer utfyllende og med flere noter.
 • Regnskap 2. kvartal ble tatt til orientering.
 • Kontrollkomiteens beretning tatt til orientering
 • Kontrollkomiteens statusrapport for 2020 tatt til orientering.

Vedtektsendringer 

 • § 6.3.2, § 7.3, § 8.4, § 8.6 ,§ 12.1, § 13.1, og § 13.3. 
 • § 13.5 strykes 

Endringene ble vedtatt.

Utdeling av priser

Årets tillitsvalgt

Louise-Marie Årdal er tildelt prisen som årets tillitsvalgt 2020. Hun får prisen for sitt flotte engasjement og gode jobb for medlemmene i klubben Jets Vacuum. 
Les mer

Negotia hederspris 2020

Genevieve Anniken Prebensen er tildelt Negotias hederspris 2020. Hun får prisen for sin store innsats og brede engasjement gjennom mange år i Negotia som hovedtillitsvalgt i Coca Cola, i Negotia Ung, i forbundsstyret, Oslo avdeling og forbundets kompetanse og bransjearbeid.
Les mer

Medlemsvekst:

Forbundslederen takket for innsatsen til alle som har bidratt til vekst, og gratulerte klubben Wûrth som kan vise til best vekst hittil i år. 

Telemark avdeling er avdelingen som kan vise til størst prosentuell vekst i perioden. Vi gratulerer!

Forbundsleder Monica A. Paulsen holder sin åpningstale

Les mer

Negotia Ung ved leder Trond Vegard Sæle med rapport fra virksomheten: 

 • Internasjonalt arbeid i UNI. Omfattende undersøkelse blant unge:
  Problemstillingene er like for unge arbeidstakere verden over. Men graden er forskjellig,  Solidaritet og mental helse er et fremtredende for unge og problemer for mange med lønnspress - uformell økonomi gir mangel på system.
  UNI har hatt omfattende opplysningskampanjer på sosiale medier
 • Korona satte en stopper for en del planlagte aktiviteter. Blant annet ble det etablert en podcast, men arbeidet stoppet pga korona. Vil gjenoppta dette så snart det er mulig. 
 • Ung har hatt fokus på  konsekvenser for unge arbeidstakere, med tanke på permitteringer, hjemmekontor og mental helse.
 • Mange unge er permitterte og føler seg isolert i påsituasjonen med pandemien.
 • Hjemmekontorordninger må utredes i forhold til et regelverk sfom ivaretar arbeidstaker
Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker