Landsmøtet 2020 - oppsummering av møtet

Forbundsstyret - 2020 - 2023

Forbundsleder: Monica A. Paulsen (gjenvalg)
1. nestleder: Eirik Bornø (gjenvalg)
2. nestleder: Trond Vegard Sæle (ny)
Styremedlem: Marius Bismo (gjenvalg)
Styremedlem: Marte Gjestvang Olimb (ny)
Styremedlem: Egil Kirkebø (ny)
Styremedlem: Rune Martinsen (ny)
Ansattes representant og Negotia Ungs representant kommer i tillegg

1. vara: Henny Eidem (gjenvalg, ny posisjon)
2. vara: Hege Karita Ottesen (gjenvalg, ny posisjon)
3. vara: Lars Einar Ingvaldsen (ny)
Ansattes vararepresentant og Negotia Ungs vararepresentant kommer i tillegg

Budsjett 2021 

Landmøtet vedtok en kontingentøkning på kr. 8 per mnd for full sats.
Kontingenten for 2021 blir da:

Stillingsprosent            Beløp per måned

0 - 51 prosent                 232 kroner

51 – 76 prosent              348 kroner

76 – 100 prosent            464 kroner 

Landsmøtet har vedtatt følgende resolusjoner

Følgende politiske dokumenter er vedtatt:

 • Budsjett for 2021 er vedtatt.
 • Politisk plattform er vedtatt.
 • Strategisk plan med 2021 - 2023 med rammebudsjett er vedtatt.

Les mer

Øvrige landsmøtesaker

 • Styrets årsberetning 2019 ble godkjent.
 • Styrtets beretning hittil i år ble tatt til orientering.
 • Årsregnskap 2019 - godkjent. Neste års regnskap avgis mer utfyllende og med flere noter.
 • Regnskap 2. kvartal ble tatt til orientering.
 • Kontrollkomiteens beretning tatt til orientering
 • Kontrollkomiteens statusrapport for 2020 tatt til orientering.

Vedtektsendringer 

 • § 6.3.2, § 7.3, § 8.4, § 8.6 ,§ 12.1, § 13.1, og § 13.3. 
 • § 13.5 strykes 

Endringene ble vedtatt.

Utdeling av priser

Årets tillitsvalgt

Louise-Marie Årdal er tildelt prisen som årets tillitsvalgt 2020. Hun får prisen for sitt flotte engasjement og gode jobb for medlemmene i klubben Jets Vacuum. 
Les mer

Negotia hederspris 2020

Genevieve Anniken Prebensen er tildelt Negotias hederspris 2020. Hun får prisen for sin store innsats og brede engasjement gjennom mange år i Negotia som hovedtillitsvalgt i Coca Cola, i Negotia Ung, i forbundsstyret, Oslo avdeling og forbundets kompetanse og bransjearbeid.
Les mer

Medlemsvekst:

Forbundslederen takket for innsatsen til alle som har bidratt til vekst, og gratulerte klubben Wûrth som kan vise til best vekst hittil i år. 

Telemark avdeling er avdelingen som kan vise til størst prosentuell vekst i perioden. Vi gratulerer!

Forbundsleder Monica A. Paulsen holder sin åpningstale

Les mer

Negotia Ung ved leder Trond Vegard Sæle med rapport fra virksomheten: 

 • Internasjonalt arbeid i UNI. Omfattende undersøkelse blant unge:
  Problemstillingene er like for unge arbeidstakere verden over. Men graden er forskjellig,  Solidaritet og mental helse er et fremtredende for unge og problemer for mange med lønnspress - uformell økonomi gir mangel på system.
  UNI har hatt omfattende opplysningskampanjer på sosiale medier
 • Korona satte en stopper for en del planlagte aktiviteter. Blant annet ble det etablert en podcast, men arbeidet stoppet pga korona. Vil gjenoppta dette så snart det er mulig. 
 • Ung har hatt fokus på  konsekvenser for unge arbeidstakere, med tanke på permitteringer, hjemmekontor og mental helse.
 • Mange unge er permitterte og føler seg isolert i påsituasjonen med pandemien.
 • Hjemmekontorordninger må utredes i forhold til et regelverk sfom ivaretar arbeidstaker
Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.

Powered by eZ Platform - Informasjonskapsler