Artikler til nyhetsbrev

YS inngikk sin første drivstoffavtale med Esso for mange år siden. Denne avtalen gjelder også for Negotia til glede for alle de tusen medlemmene som benytter seg av avtalen. I dag kan du benytte deg av medlemstilbudet på nesten 250 stasjoner og få 50 øre inkl. MVA i rabatt på drivstoff.

Du skal ikke ta ting for gitt. Arbeidsforholdene, arbeidskulturen og rettighetene. Dyktige og engasjerte mennesker har jobbet med dette år etter år for å forme det til det som er i dag.

Da du begynte i den nye jobben og på arbeidsplassen så hadde dere kanskje allerede en tariffavtale? Takket du sjefen din for de gode arbeidsforholdene?
For 5 ukers ferie, 37,5 timer arbeidsuke og avtalefestet førtidspensjon, og for velferdspermisjoner med lønn ved første skoledag for barn og ved legebesøk?.

Men det blir ikke helt rett. Det er ikke arbeidsgiver som har jobbet frem disse godene. Det er ikke administrerende direktør som har kjempet for den ordinære arbeidstakeren.  Nei,  det er vi arbeidstakere i samarbeid med fagforeningen som har formet dette år etter år. Det er vi arbeidstakere som har tatt opp kamp etter kamp og det er vi arbeidstakere som har engasjert oss for å forbedre forholdene som var da den gang alt startet. 

Landsmøtet 19.11.17

Valg av nytt forbundsstyre:
Forbundsleder: Monica Paulsen
1. nestleder: Eirik Bornø
2. nestleder: Håkon Skahjem
Styremedlem: Jannicke Sommer-Ekelund
Styremedlem: Hilde Fålund Strøm
Styremedlem: Hans Endre Sæterøy
Styremedlem: Marius Bismo
1. varastyremedlem: Svein Ivar Johansen
2. varastyremedlem: Henny Eidem
3. varamedlem: Ottar Råd

Valg av Kontrollkomiteen
Leder: Torbjørn Fevang
Medlem: Kristin Kvikstad
Medlem: Øyvind Granberg
Medlem: Geir Owe Sørholt
1. varamedlem: Ingrid Thomasgård
2. varamedlem: Eva Wenstøp Eriksen

 

Ung-prisen ble tildelt - Kjell Gunnar Theodorsen, Moss avd

Landsmøtet har vedtatt 3 resolusjoner:

Budsjettet for 2018 er vedtatt. Nye kontingentsatser blir fra 1.1.18:

0 – 51 % stilling

 216 kroner per måned

51 – 76 % stilling

 324  kroner per måned

76 – 100 % stilling   

 432 kroner per måned

Rekruttering er hovedmålet. Verving er i fokus i klubber og avdelinger.
Den klubben som har best prosentuell vekst i inneværende år er Teleperformance. Den avdelingen som har hatt best vekst er Røde Kors.
Valgkomiteen presenterte sin innstilling og kandidatene presenterte seg.
Forslag til endringer og tilføyelser i Politisk plattform ble vedtatt.

For første gang inviterer den partipolitisk uavhengige fagbevegelsen til et omfattende politisk valgkamparrangement med toppolitikere fra nesten alle partiene. Debatten vil blant annet berøre arbeidsliv, næringsliv og kompetanse.

Hos Esso er det nå vårpriser på drivstoff med 70 øre per liter i rabatt for YS-medlemmer. Trenger bilen din vårrenggjøring får du både 20 % rabatt på bilvask og hver 6. vask gratis der hvor dette tilbys, når du bruker rabattheftet!
Drivstofftilbudet gjelder ved bruk av Esso Mastercard i perioden 1. – 30. april 2017.
Har du ikke Esso Mastercard? Se alle fordelene i kortet og søk enkelt her: http://www.essomastercard.no/ys

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler