3-prosentmidler

Klubber, avdelinger, regioner og nettverk i Negotia kan søke om støtte til særskilte tiltak gjennom ordningen med 3-prosentmidler.

Tildeling skjer en gang per år, med søknadsfrist 20. desember. 

Betegnelsen 3-prosentmidler kommer av at potten er tre prosent av total medlemskontingent per år. Det kan søkes om støtte til tiltak som kommer medlemmene til gode - enten faglig eller sosialt, eller gjerne en kombinasjon. På denne måten blir midlene kanalisert direkte til planlagte, konkrete aktiviteter i de lokale organisasjonsleddene. 

Retningslinjer for tildeling av 3-prosentmidler

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker