Ferieavvikling i oppsigelsestid

Når arbeidsforholdet skal avsluttes er det mange arbeidstakere som lurer på om de kan kreve å ta ut ferie i oppsigelsestiden eller om arbeidsgiver kan pålegge dem dette. I den sammenheng oppstår også spørsmålet om feriedager som ikke er brukt opp blir utbetalt når man slutter. Vi gir deg svaret på hvilke regler som gjelder.

Kan arbeidstaker kreve å ta ferie?

Mange arbeidstakere kan ha et ønske om å avvikle ferie i oppsigelsestiden sin. Dette er selvsagt noe arbeidstaker kan be om, men arbeidsgiver kan i utgangspunktet la være å innvilge dette ferieønsket. Regelen om at arbeidsgiver har det siste ordet hvis partene ikke blir enige om ferietidspunktet gjelder nemlig også i oppsigelsestid.

Arbeidstaker kan likevel kreve å ta ut ferie i oppsigelsestiden hvis dette er nødvendig for å få avviklet ferie innenfor de lovbestemte ferieperiodene, det vil si innenfor hovedferieperioden (1. juni - 30. september) og ferieårets slutt (31. desember).

Kan arbeidsgiver pålegge ferie?

Når det gjelder arbeidsgivers adgang til å pålegge arbeidstaker å ta ut ferie i oppsigelsestiden, skiller ferieloven mellom oppsigelse gitt av arbeidsgiver og oppsigelse fra arbeidstaker.

Hvis du blir oppsagt av arbeidsgiver, kan ikke arbeidsgiver pålegge deg å ta ut ferie i oppsigelsestiden hvis denne er kortere enn tre måneder. Er oppsigelsestiden derimot tre måneder eller mer, kan arbeidsgiver, innenfor rammene i ferieloven, kreve at du avvikler ferie i oppsigelsestiden.

Hvis du selv sier opp, får ikke dette noen innvirkning på ferieavviklingen. Det er de alminnelige reglene for fastsetting og avvikling av ferie som gjelder, også i oppsigelsestiden. Det betyr at arbeidsgiver vil kunne bestemme at du skal avvikle ferie i oppsigelsestiden, innenfor de grenser som følger av ferieloven.

Merk at ferie som allerede er fastsatt skal avvikles som planlagt, og kan ikke endres av arbeidsgiver på grunn av oppsigelsen uten at arbeidstaker samtykker til dette.

Hva med feriedager til gode?

Hvis du ikke har avviklet all lovbestemt ferie for inneværende år før du slutter, og begynner hos ny arbeidsgiver før 1. oktober samme år, kan resterende feriedager tas ut hos ny arbeidsgiver.

Det følger nemlig av ferieloven at arbeidstaker som tiltrer stilling senest 30. september har rett til full ferie hos ny arbeidsgiver, men slik at ferie som allerede er avviklet hos tidligere arbeidsgiver kommer i fradrag.

Har du feriedager til gode som du tidligere har blitt trukket i lønn for, har du rett til å få tilbakebetalt lønnstrekket for de ikke-avviklede feriedagene. 

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker