Feriedager når man har deltidsstilling

Hvordan beregnes egentlig feriedager for deg som jobber deltid? Kan du velge å kun ta ut ferie de dagene du normalt skulle vært på jobb, eller anses du for å avvikle ferie også de dagene du vanligvis har fri? Vi forklarer reglene.  

Utgangspunktet er at retten til full ferie gjelder for alle, uavhengig av stillingsstørrelse. Praktiserer bedriften fem uker ferie, har altså arbeidstaker krav på fem uker ferie selv om vedkommende har en deltidsstilling.  

Det er likevel slik at fridager som faller innenfor ferien også regnes som feriedager. Dette følger av ferieloven § 5. La oss ta et eksempel: En arbeidstaker i 60 % stiling jobber normalt tre dager i uken og tar ut én uke ferie. Vedkommende vil da ha brukt opp en hel ferieuke (seks virkedager) og ikke bare tre feriedager.

Tas ferien ut i enkeltdager og ikke hele uker, må man regne antall feriedager basert på hvor mange dager arbeidstaker normalt jobber en arbeidsuke. Jobber arbeidstaker tre dager i uken, vil vedkommende med fem ukers ferie ha 15 enkeltdager til disposisjon (5 uker x 3 dager).

På denne måten blir den totale ferieperioden den samme for alle, uansett stillingsbrøk. Hvis kun arbeidsdager, og ikke fridager, skulle blitt regnet som brukte feriedager, ville arbeidstakere som arbeider deltid oppnå mye lengre friperioder enn arbeidstakere som arbeider fulltid.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker