Ytelsespensjon

Ytelsen i denne typen tjenestepensjon er oftest definert som en prosentsats av sluttlønnen.

Ytelsespensjon er den "gamle" typen tjenestepensjon. Her er det den endelige pensjonsytelsen ved pensjonsutbetaling som er avtalt, og ikke det årlige pensjonsinnskuddet som arbeidsgiver betaler ved en innskuddspensjonsordning. Ytelsespensjon er blitt mindre vanlig de senere årene.

Gir arbeidstakeren god forutsigbarhet

Ytelsen er gjerne en prosentandel av sluttlønnen, og gir dermed arbeidstakeren forutsigbarhet når det gjelder fremtidig pensjonsutbetaling. Prinsippet er at pensjonen fra jobben pluss alderspensjonen fra folketrygden til sammen skal utgjøre en prosentandel av sluttlønnen. Denne prosentytelsen kan variere avhengig av hvor god ordningen er. 

Det er inntekt inntil 12G som teller med. Opptjening i mindre enn et visst antall år (ofte 30 år) eller uttak før fylte 67 år, vil gi avkorting i ytelsen. 

Ytelsen er gjerne basert på et uttak fra fylte 67 år. Det er mulig med tidligere uttak - tidligst fra fylte 62 år - men da vil den årlige pensjonen også bli lavere. Det er fordi ordningen oftest er livsvarig, og dermed vil pensjonen forventes å betales ut over flere år. 

Ved død går opparbeidet pensjon tilbake til ordningen

Ved død vil hele ytelsespensjonen som er opparbeidet gå tilbake til "forsikringskollektivet", med mindre ordningen har tilleggsforsikringer som for eksempel barne- eller ektefellepensjon. 

Når du slutter hos en arbeidsgiver med ytelsespensjon blir det utstedt en fripolise. Den inneholder og spesifiserer hvilke garanterte ytelser du har krav på. Fripolise utstedes også dersom arbeidsgiver avslutter en ytelsesordning for å etablere en annen tjenestepensjonsordning.

På nettsiden www.norskpensjon.no kan du sjekke hvilke forsikringsdekninger fripolisen din har. Alternativt kan du kontakt med livselskapet direkte.  

Størrelsen på pensjonen

Hvor god en ytelsespensjon vil være for deg, avhenger blant annet av disse forholdene:

  • Antall år du har vært med i pensjonsordningen.
  • Nivået på ytelsen (for eksempel 66 prosent av lønn).
  • lønnen din når du går av med pensjon.
  • Alder ved uttak av pensjonen.

Relevant lenke:

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker