Hybridpensjon

Hybridpensjon er som navnet tilsier en blanding av innskuddspensjon og ytelsespensjon.

Opptjeningen likner innskuddspensjon

Opptjeningen ved hybridpensjon likner i sin form på innskuddspensjon ved at arbeidsgiver betaler et fast innskudd i ordningen.

 • Innskuddet skal være minimum 2 prosent av den ansattes inntekt inntil 12G.
 •  Arbeidsgiver kan ha et høyere innskudd på inntil 7 prosent av den ansattes inntekt opp til 12G.
 • I tillegg kan arbeidsgiver betale et ekstra innskudd på inntil 18,1 prosent for inntekt mellom 7,1 og 12G.
 • Arbeidsgiver betaler inn en høyere sum for kvinner enn menn. Fordi ordningen som hovedregel har livsvarig pensjonsutbetaling og at kvinner har lengre statistisk levealder enn menn, sikrer dette at kvinner får like høy pensjon som menn.
 • Ansatte kan betale innskudd av bruttolønn i ordningen. Minst to tredeler av medlemmene (eller fagforening som representerer minst 2/3 av medlemmene i pensjonsordningen) må bli med i ordningen om årlige innskudd fra arbeidstakerne. 

Avkastningen på innskuddene

For en hybridpensjon kan avkastningen på innskuddene beregnes på tre ulike måter:

 1. G-regulering. Pensjonsbeholdningen stiger i takt med den årlige G-reguleringen (grunnbeløpet i folketrygden).
 2. 0-garanti. Pensjonsbeholdningen vil ikke tape seg i verdi fra år til år, og minste årlige avkastning vil være 0 prosent.
 3. Fritt investeringsvalg. Pensjonsbeholdningen vil stige eller avta i takt med utviklingen i den spareprofilen du har valgt.

Utbetaling av pensjonen

Pensjonen kan tidligst tas ut ved fylte 62 år. Utbetalingen er minimum til fylte 80 år. Utbetalingen er vanligvis livsvarig, men må minimum betales ut over 10 år. Det kan avtales at pensjonsplanen tilpasses slik at årlig utbetaling utgjør om lag 30 prosent av folketrygdens grunnbeløp. Du kan ha arbeidsinntekt ved siden av uttak av pensjonen uten avkorting av utbetalingen fra hybridordningen.

Dersom du slutter i arbeidsforholdet, vil du få utstedt et pensjonsbevis. Pensjonsbeviset inneholder dokumentasjon på dine opptjente rettigheter. Dersom du går inn på www.norskpensjon.no vil du få en oversikt over hybridpensjonen din.

Ved død vil ikke etterlatte få noe av din hybridpensjon. Den oppsparte kapitalen vil gå tilbake til forsikringskollektivet.

Størrelsen på pensjonen 

Her er noen forhold som påvirker den fremtidige utbetalingen fra en hybridpensjon:

 • Antall år du har vært omfattet av pensjonsordningen.
 • Avkastningen på pensjonsbeholdningen.
 • innskuddssatsene som ytes fra bedriften.
 • Ditt inntektsnivå (inntil 12G).
 • Uttakstidspunkt og antall år pensjonen utbetales.

Relevant lenke:

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker