Informasjon om trekklistehåndtering i ny portal

Ny portal

Negotia har gått over til å bruke trekkportal for innrapportering og behandling av trekklister.

Portalen vil gi en forenklet arbeidsprosess knyttet opp mot innrapportering av trukket fagforeningskontingent. Det vil komme utvidelser av funksjonaliteten i portalen utover 2023 (mer funksjonalitet og automatisering, vil bli tilgjengelig gjort).

Hva betyr dette for deg og din bedrift?

 • Dere vil få god oversikt. med "alt på et sted".
 • Oversikt over alle lister (ubehandlede, behandlede og under arbeid).
 •  Har du ansvaret for flere arbeidsgivere og arbeidssteder – skal du finne alle listene i portalen.
 • Godkjenning og eller avvikshåndtering rett i portalen.
 • Enkel kommunikasjon med Negotia og status på svar.
 • Samlet betalings informasjon og trekklisteinformasjon (med historikk).
 • Enkelt å overføre ansvaret til en ny person
 • FileUpload utgår

Tilgang til portalen

Løsningen vil være tilgjengelig fra mars, men for å gi deg en god brukeropplevelse i en overgangsfase (mars- april) vil tilgang bli gitt puljevis.

Hvordan får jeg eller vi tilgang til portalen?

Er du registrert som kontaktperson med en unik epost i vårt system vil du i løpet av våren få tilsendt brukertilgang med informasjon.

 • Er du ikke registrert, be om tilgang her.
 • Har du/dere benyttet en "felles" adresse for innrapportering av medlemskontingent (eksempel: lonn@123.no) må du/dere registrere dere for hver bruker dere skal ha her.
 • Er du usikker – registrer deg her for tilgang.

Innrapportering av innbetaling    

Det er viktig å ha god oversikt over hvilke medlemmer som har betalt og ikke. 

Hva er en trekkliste, og hva inneholder den?

En trekkliste er ikke "fasit", men kun en oversikt over de medlemmene Negotia har registrert med ønske om å bli trukket kontingent via lønn. Ved generering av listen inkluderes kun de medlemmer som er registret med trekk på det tidspunktet listen er generert (gjelder også stillingsprosenten). Det kan ha oppstått endringer før og eller etter dette, som vi ikke har fanget opp. Derfor er vi avhengig av tilbakemelding fra dere som behandler trekk og innbetaling.

Godkjenning og avviksbehandling

I ny portal vil man enkelt kunne gi oss tilbakemelding ved å følge disse stegene:

 • Registrer bruker/ brukere
 • Logg deg på ved å bruke informasjonene som blir tilsendt i separat e- post
 • Velg arbeidssted du skal innrapportere for i oversikten
 • Om aktuelt registrer avvik/ endringer/ legg til kommentar
 • Trykk godkjenn for de resterende medlemmene- listen er da godkjent og du er klar for å betale inn innrapportert beløp 

For mer informasjon om rutiner ved endring av medlemskap eller betaling klikk her

Betalingsinformasjon og oversikt

KID, kontonummer og transaksjonsinformasjon finner dere ved å klikke dere inn på den listen innbetalingen gjelder. 

Kan vi ikke rapportere som før?

Dessverre, vi anbefaler deg å ta i bruk portalen så tidlig som mulig. Vi vil heller ikke ta imot lister via e-post eller brev etter 1. mai, portalen må benyttes etter dette.

Spørsmål?

Logg deg på portalen eller send en e-post til medlem@negotia.no med tittelen "Trekkportal".

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker