Negotia er en miljøsertifisert bedrift

Negotia ble miljøsertifisert gjennom stiftelsen Miljøfyrtån i 2008, og resertifisert i 2011, 2014, 2017 og 2020. Det vil blant annet si at vi har et spesielt fokus på miljø og klimatiltak gjennom en miljøvennlig drift og en tydelig og dokumentert miljøprofil.

Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot virksomheter i privat og offentlig sektor. Negotia har gjennomført en kartlegging av administrasjonen og satt i gang flere miljøtiltak i forbindelse med å bli Miljøfyrtårnsertifisert. Sammen med en godkjent konsulent har Negotia gjort en miljøanalyse og laget en handlingsplan som innfrir Miljøfyrtårns bransjekrav. Miljøanalysen tar for seg følgende miljøtemaer:

  • internkontroll
  • HMS
  • arbeidsmiljø
  • energibruk
  • innkjøp og materialbruk
  • avfall- og utslippshåndtering
  • transport og klimaregnskap.

Vi har i samarbeid med en godkjent konsulent funnet fram til løsninger og gjennomført tiltak. Det er viktig med et samspill mellom konsulenten og virksomhetens ansatte for å oppnå et godt resultat. Alle ansatte er derfor kjent med Miljøfyrtårn-arbeidet! 

Her finner du link til klima og miljørapport for 2020

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker