Ord og utrykk

Hva er personopplysningsvern?

Hva er personopplysningsvern? Begrepet beskrives som menneskets rett til å ha oversikt og kontroll over behandling av opplysninger om dem selv. Med visse unntak skal han/henne ha mulighet for å bestemme hva andre skal få vite om hans/hennes personlige forhold. Altså skal du vite; hvem vet hva om meg, hva brukes informasjonen til og hvordan brukes den.

Hva er en personopplysning? Enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person (den registrerte), som direkte eller indirekte kan identifiseres ved hjelp av f.eks. navn, medlemsnummer eller mobilnummer, eller et eller flere elementer som er spesifikke for nevnte fysiske persons identitet.

Hva er en behandling/ behandlingsaktivitet? Enhver aktivitet eller rekke av aktiviteter som gjøres med personopplysninger, automatisert eller ikke, f.eks. innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning, eller endring, gjenfinning, konsultering, bruk, utlevering, overføring eller annen form for tilgjengeliggjøring, sammenstilling, sletting eller annen tilintetgjøring.

Særlig kategori personopplysning / sensitiv personopplysning Det å være medlem i en fagforening (fagforeningstilhørighet) er definert i personopplysningsloven som en særlig kategori personopplysning. Grunnen er at loven er basert på regler fra EU. Det innebærer at Negotia må behandle opplysninger om våre medlemmer med varsomhet.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker