Uføretrygdet

Når du har sendt inn vedtak fra NAV som dokumenterer hel eller delvis uførhet, vil du kunne få redusert kontingent ihht. beskrivelsen i vedtaket.

Delvis uførhet gir grunnlag for redusert kontingent ihht. beskrivelsen i vedtaket, se gjeldende kontingentsatser for din stillingsprosent.

Hundre prosent uføretrygd gir grunnlag for endring av medlemskap. Du endres da til et "pensjonistmedlemskap" og vil få de samme betingelsene. Medlemskapet endres ved at man sender en kopi av vedtaket om uføretrygd (alle sider) til medlem@negotia.no eller per post til Negotia v/medlemsregisteret Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker