Kontingentfritak ved arbeidsledighet

Selv om du står uten jobb en periode, både kan og bør du opprettholde ditt medlemskap i Negotia. Det gir deg rettigheter og fordeler du kan trenge. Dette kan du lese mer om her.

Er du arbeidsledig kan du søke om kontingentfritak. For å få søknaden behandlet må du sende inn dokumentasjon fra NAV som bekrefter dette. Alle sidene i vedtaket må sendes inn.

Det gis kontingentfritak i inntil 12 måneder av gangen.

Mottar du etterlønn (sluttpakke) er dette å betrakte som lønn, og gir ikke fritak før det foreligger et vedtak fra NAV om arbeidsledighet.  

 

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker