Kontingentfritak/reduksjon ved permittering

Ved permittering kan du søke om kontingentfritak eller redusert medlemskontingent. 

Ved 100 prosent permittering innvilges 100 prosent fritak i den perioden du er permittert. Er du permittert med en gitt stillingsprosent, reduseres kontingenten tilsvarende til den stillingsprosenten du arbeider.

Her finner du kontingentsatsene

Slik søker du om kontingentfritak

For å søke om kontingentfritak eller -reduksjon, sender du dokumentasjon til Medlemsservice gjennom kontaktskjema på Min Side.

  • Kopi av permitteringsvarslet fra din arbeidsgiver/bekreftelse fra lønningskontoret
  • Kopi av vedtak om innvilgelse av dagpenger under permittering fra NAV (alle sider)

Foreligger ikke vedtaket fra NAV når du søker, kan du ettersende dette når innvilgelsen er bekreftet. Vedtaket kan lastes ned i PDF ved innlogging på nav.no 

Hvor lenge kan du få kontingentfritak?

Perioden på fritaket er basert på tilsendt dokumentasjon. Det innvilges maks 12 måneder per fritakssøknad. Du vil motta en henvendelse fra Negotia 14 dager før fritaket utløper der vi ber deg oppdatere oss om din status.

Blir du sykmeldt i fritaksperioden opphører fritaket, fordi sykepenger regnes som lønn.

Etter endt permittering og fritaksperiode vil betaling av medlemskontingenten gå tilbake til det opprinnelige – fra og med måneden etter utløpet.

Gi oss beskjed ved endringer

Ta kontakt med oss dersom situasjon din endrer seg, da dette kan ha betydning for kontingentfritaket. (Eksempelvis ved sykmelding, arbeidsledighet, flytting etc.).

Hører vi ikke fra deg etter at fritaket har utløpt, regnes fritaket som opphørt og du vil motta kontingentkrav som før.

Permitteringsvarsel

Har du sendt oss kopi av permitteringsvarslet og vedtak om dagpenger fra NAV,  trenger du ikke foreta deg noe mer. Du vil motta en tilbakemelding fra Negotia når vi har behandlet søknaden din.

Har du ikke sendt inn ovennevnte ber vi deg gjøre det på e-post: medlemsservice@negotia.no  

Ventedager

Ved permittering/oppsigelse dekker Negotia deler av de tre virkedagene du ikke får støtte fra arbeidsgiver eller det offentlige. Forutsetningen er at forholdet ikke er selvforskyldt.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker