Betalingsvilkår

Det er viktig at du leser teksten under nøye!

Betalingsansvar 

Som medlem i Negotia, er du selv ansvarlig for at medlemskontingenten blir betalt. Dette er uavhengig av betalingsmetode. Dette er vedtatt i Negotias vedtekter.

Betalingsvilkår

Medlemmer i Negotia skal betale medlemskontingent tilsvarende sitt medlemskap*. Medlemskontingenten påløper fra første måned etter innmelding* og skal betales så lenge du er medlem i Negotia. Dersom medlemskontingent ikke betales, vil du motta betalings påminnelser med krav om at utestående beløp. Ved gjentatte påminnelser, vil du bli varslet om at medlemskapet vil bli avsluttet, dersom vi ikke hører fra deg. 

*Medlemskontingenten for studenter faktureres to ganger i året, henholdsvis januar og september.

Det er Negotias landsmøte som fastsetter kontingentsatsene. Ved eventuelle endinger i kontingentsatsene, vil dette tre i kraft fra årsskifte. Alle medlemmer informeres i god tid før endringene trer i kraft.

Ved utmelding eller hvis medlemskapet avsluttes grunnet manglende innbetalinger, bortfaller alle medlemsfordeler hos Negotia og Negotias samarbeidspartnere.

*Les mer om kontingentsatsene her.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker