Permittert eller arbeidsledig?

Selv om du står uten jobb en periode, både kan og bør du opprettholde ditt medlemskap i Negotia. Det gir deg rettigheter og fordeler du kan trenge.

Her kommer 10 gode grunner til å stå i medlemskapet:

  1. Ved nytt arbeidsforhold, yter vi bistand ved inngåelse av nye arbeidsavtaler.
  2. Ved permittering/oppsigelse dekker Negotia de tre virkedagene du ikke får støtte fra arbeidsgiver eller det offentlige. Forutsetningen er at forholdet ikke er selvforskyldt.
  3. Ved arbeidsledighet kan du søke om kontingentfritak. 
  4. Er du uforskyldt arbeidsledig kan du søke om et stipend på inntil 20 000 kroner. Stipendet gis etter bestemte kriterier. 
  5. Vi tilbyr medlemmer gratis hjelp til kvalitetskontroll av jobbsøknad, og hjelp til utarbeidelse av CV. 
  6. Planlegger du å ta etter- og videreutdanning kan du søke om økonomisk støtte fra Negotias utdanningsstipend.  
  7. Som medlem får du også rabattert pris på kompetansegivende kurs og studier.
  8. Ved å stå i medlemskapet kan du fortsatt benytte deg av alle medlemsfordelene.
  9. Ved å stå i medlemskapet kan du fortsatt delta på faglige og sosiale arrangementer i regi av Negotia sentralt og lokalt.
  10. Når medlemskapet er uavbrutt opprettholder du muligheten til juridisk bistand uten karantenetid på tre måneder.

For mer informasjon eller spørsmål, ta gjerne kontakt med oss

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker