Tjenestepensjon

Tjenestepensjon er den pensjonen du opptjener fra ordningen hos arbeidsgiveren din.

Tjenestepensjon kommer i tillegg til alderspensjon fra folketrygden. Arbeidsgivere er pålagt å ha en tjenestepensjonsordning for sine ansatte. I privat sektor er dette regulert gjennom lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Her reguleres arbeidsgivers minstekrav til pensjonsordning for alle ansatte. Mange arbeidsgivere har tjenestepensjonsordning med innretninger som er bedre enn minstekravet i loven.

Opptak i bedriftens pensjonsordning

En arbeidstaker som ansettes av bedriften og som fyller vilkårene for medlemskap i pensjonsordningen, opptas som medlem i ordningen fra første arbeidsdag. Pensjonsordningen skal omfatte alle arbeidstakere i foretaket som har fylt 13 år. Ansatte har rett på medlemskap i bedriftens tjenestepensjonsordning når inntekten er over rapporteringspliktig lønn i a-ordningen (som hovedregel på 1000 kroner). (Bedrifter må ha tilpasset sine pensjonsordninger til de nye regler senest 30.juni 2022).

I privat sektor er innskuddsbasert pensjonsordning den mest vanlige, og som flest arbeidstakere omfattes av. Stadig færre omfattes av ytelsesbasert tjenestepensjonsordning. En del medlemmer er på "lukkete" ytelsesordninger (gjerne ved at ordningen kun omfatter ansatte etter spesielle kriterier eller vilkår), ved siden av at bedriften har etablert en innskuddsordning. Et fåtall bedrifter har fortsatt ytelsesordning for alle sine ansatte. 

Hybridpensjon er en mellomting mellom ytelses- og innskuddspensjon. Denne pensjonsordningen er foreløpig lite utbredt, men kan være et relevant alternativ. 

Endringer i tjenestepensjonsordningen

Før endringer i tjenestepensjonsordningene, skal arbeidsgiver drøfte eller forhandle med de tillitsvalgte. Tidlig i en slik prosess er det viktig å avklare hvor langt arbeidsgivers styringsrett går. Det har betydning for hvor stor innflytelse og påvirkningsmulighet de ansatte har i en endringsprosess. Jo bedre forutsetninger de ansatte har dersom arbeidsgiver ønsker å endre eksisterende pensjonsordning, desto større sannsynlighet er det for å få på plass eller ivareta en god pensjonsordning. Dersom de ansatte har forhandlingsrett, kreves det enighet før eventuelle endringer iverksettes. 

Oversikt over egen pensjon

En oversikt over din pensjonsopptjening kan du finne hos Norsk Pensjon www.norskpensjon.no  Her kan du også få en oversikt over de ulike pensjonsleverandørene i markedet. 

Forbrukerrådets nettside www.finansportalen.no gir deg generell informasjon om de ulike tjenestepensjonsordningene samt annen nyttig opplysning om tjenestepensjon. 

.................................

Relevante lenker:

Relevant lenke:

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker