Overtid

Overtidsarbeid kan kun pålegges når det er et særlig og tidsavgrenset behov for det. Det betyr at det ikke er tillatt å gjennomføre overtidsarbeid som en fast ordning. 

Bestemmelser om overtid er regulert i arbeidsmiljøloven § 10-6 og som oftest også i tariffavtale, arbeidsavtale eller annen avtale. 

Verdt å vite om overtid

  • Overtid er ofte regulert i tariffavtale eller annen avtale mellom partene.
  • Arbeidstakere plikter i utgangspunktet å utføre pålagt overtidsarbeid
  • Etter arbeidsmiljøloven skal overtidstillegget være minst 40 % av den ordinære lønnen. Etter Negotias tariffavtaler er tillegget 50 % eller 100 % avhengig av tidspunktet det arbeides på.

Pålagt overtidsarbeid kan etter arbeidsmiljøloven i utgangspunktet ikke overstige 10 timer i løpet av sju dager, 25 timer i løpet av fire sammenhengende uker og 200 timer i løpet av en periode på 52 uker. For virksomheter som er bundet av tariffavtale kan rammen for tillatt overtidsarbeid utvides ved avtale med tillitsvalgt. Det samme gjelder etter tillatelse fra Arbeidstilsynet. 

Du finner mer informasjon om overtid på Compendia sine sider. Tjenesten krever innlogging.  

Du finner også informasjon om overtid på arbeidstilsynets faktaside om overtid.   

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker