Hopp til hovedinnholdet

Arbeidstid og overtid

Arbeidstid

Arbeidstid er den tiden arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver.

Det er grenser for arbeidstidens lengde, når vi kan jobbe og når vi har krav på pauser. Du finner disse bestemmelsene i arbeidsmiljølovens § 10. Mange har avtalt bedre ordninger enn loven, gjennom tariffavtaler eller arbeidsavtaler. Et eksempel på dette er den alminnelige arbeidstiden. Loven setter en grense på 40 timer for den alminnelige arbeidstid, mens de fleste tariffavtaler setter en grense på 37,5 timers uke. Den alminnelige arbeidstiden skal fremgå av din arbeidsavtale.

Det er en del unntak fra bestemmelsene om arbeidstid i arbeidsmiljøloven. Du finner mer informasjon om ansettelser på Compendia sine sider. Tjenesten krever innlogging.

Du finner også nyttig informasjon på arbeidstilsynet sin nettside.

Overtid 

Bestemmelser om overtid er regulert i arbeidsmiljøloven § 10-6 og som oftest også i tariffavtale, arbeidsavtale eller annen avtale. 

Verdt å vite om overtid

  • Overtid er ofte regulert i tariffavtale eller annen avtale mellom partene.
  • Arbeidstakere plikter i utgangspunktet å utføre pålagt overtidsarbeid.
  • Ved overtid skal man få et tillegg på minst 40 % av den ordinære lønnen. Ved tariffavtale eller annen avtale kan tillegget settes høyere

Overtidsarbeid kan kun pålegges når det er et særlig og tidsavgrenset behov for det. Det betyr at det ikke er tillatt å gjennomføre overtidsarbeid som en fast ordning. 

Pålagt overtidsarbeid kan etter arbeidsmiljøloven i utgangspunktet ikke overstige 10 timer i løpet av sju dager, 25 timer i løpet av fire sammenhengende uker og 200 timer i løpet av en periode på 52 uker. For virksomheter som er bundet av tariffavtale kan rammen for tillatt overtidsarbeid utvides ved avtale med tillitsvalgt. Det samme gjelder etter tillatelse fra Arbeidstilsynet. 

Du finner mer informasjon omovertid på Compendia sine sider. Tjenesten krever innlogging.  

Du finner også informasjon om overtid på arbeidstilsynets faktaside om overtid.  

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler