Hopp til hovedinnholdet

Landsmøtet 2018

Landsmøtet vedtar nye honorarsatser for 2019 i tråd med innstillingen.

Orientering fra Negotia UNG ved Trond Vegard Sæle.

Negotia Ung-prisen for 2018 gikk til Forbundsleder Monica Paulsen.

Markeds- og informasjonsavdelingen ved Jannecke Strøm i Negotia sentralt hadde et innlegg om medlemsvekst

Landsmøtet vedtar budsjett for 2019 med en kontingent økning på 12 kroner for 100 % stilling.

Nye kontingentsatser for 2019 blir da:

Stillingsprosent           Beløp per måned

0 - 51 prosent                     222 kroner

51 – 76 prosent                  333 kroner

76 – 100 prosent                444 kroner

Følgende resolusjoner ble vedtatt:

Resolusjon nr. 1 Digitaliseringen må møtes med mer kompetanse

Resolusjon nr. 2 På tide med forpliktende inkludering

Resolusjon nr. 3 Tillitsvalgtes rolle

Strategisk plan videreføres uten endringer

Landsmøtets fortsetter - dag to

1. nestleder Erik Bornø, redegjorde for strategisk plan.

Gjennomgang av innkomne forslag:

Forslag nr. 5.18 d: Sak: Et overskudd fra sikringsfondet for 2017,skal brukes til et utviklingsfond. Dette fondet skal brukes til finansiering av ulike tiltak for å utvikle forbundet til det beste for medlemmene, under gitte retningslinjer. Forslag fremmet av forbundsstyret. Forslaget til vedtak ble vedtatt.

Forslag nr. 5b: Sak: Endringsforslag til landsmøtesyklus. Forslag fra Region øst og vest: Forslag om videre utredning av landsmøtesyklusen ble vedtatt av landsmøtet.

Forslag nr. 4: Sak. Endringsforslag til politisk plattform. Forslag fra region Oslo og omegn.

Forslag nr.1: Sak: Vedtektsendring §2.3. Karenstid ved stemmerett ved landsmøte og årsmøter. Forslag fra region Sør.

Forslag til vedtektsendring " For stemmerett ved årsmøter kreves en måneds medlemskap" ble av landsmøtet vedtatt. 

Landsmøtet tar kontrollkomiteens beretning til orientering

Kontrollkomiteens beretning for perioden.

Kontrollkomiteen konkluderer med at driften er målrettet og planmessig, og at vedtak blir fulgt opp på en god måte. Videre la de vekt på at Negotia fortsatt ligger langt etter hovedmålet om 5 prosent netto medlemsvekst, men at det er positivt at medlemstilfredsheten er vedvarende høy.

Landsmøtet tar informasjon om regnskapet hittil i år, til orientering.

Gjennomgang av årsregnskap og årsberetning

Monica Paulsen foretok en gjennomgang av årsregnskap og årsberetning. Første året med aktivitet basert regnskap. Til tross for et år med medlemssvikt og svingende finansinntekter, bidro overskuddet fra Gjensidige med at vi gikk i balanse. Vi er et forbund med en solid økonomi og med et forsvarlig sikringsfond.

Landsmøtet tok informasjon om virksomheten hittil i år, til orientering.

Landsmøtet tok årsmeldingen for 2017 til orientering.

Forbundsstyrets beretninger

Årsmelding 2017 og informasjon om virksomheten hittil i år, ble gjennomgått og presentert i form av en film.

Landsmøteforhandlingene starter

Pause

Årets tillitsvalgt

Oddbjørn Skaare Myklebust fra Rolls-Royce Marin Ulsteinvik. ble tildelt prisen for årets tillitsvalgt. Vi gratulerer!

Gjennomgang av dagsorden og forretningsorden.

Forbundsleder Monica A. Paulsens åpningstale

Hun legger vekt på fremtidens arbeidsliv og fokus på kompetanse. Negotia har fått et eget kompetansekartleggingsverktøy og oppfordrer alle til å bruke Jobbveiviseren. Dette verktøyet gir deg en unik mulighet til å beskrive deg selv og dine ferdigheter. Dersom man tar kartlegging i løpet av de neste 3 ukene får man i tillegg en gratis veiledningstime.

Videre vektla hun Negotia engasjement innenfor tariffarbeidet, rekruttering og engasjementet i  internasjonalt. Negotia er opptatt av klima og miljø, og støtter prosjektet Hearts in the ice -  et forskningsprosjekt med kartlegging av miljøutfordringer på Svalbard. Hilde Fålun Strøm, som er styremedlem i forbundsstyret Negotia, vil i september 2019 delta i prosjektet som har en varighet på 9 måneder. Les mer!

Developed by Aplia and ECIT Capstone - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.