Virke-oppgjøret 2016

Partene i tariffoppgjøret har kommet til en enighet i årets oppgjør på  Virke Funksjonæravtalen, Landsomfattende tariffavtale for administrativt personale (LTAP) og tariffavtalene i HUK området.

For mer informasjon om tariffoppgjøret les:

Enighet mellom Negotia og Virke

YS Virke enige om pensjon i HUK området

 

Virke Funksjonæravtalen og Landsomfattende tariffavtale for administrativt personale (LTAP)

Virke Funksjonæravtalen 2016-2018

Landsomfattende tariffavtale for administrativt personale (LTAP) 2016-2018

Protokoll Virke Funksjonæravtalen og LTAP 2016

 

Virke HUK området ( nye tariffavtaler blir lagt ut snarest)

HUK Museer

HUK Virksomheter

HUK Høyskoler

HUK Helse og sosial

Protokoll Tariffoppgjør 2016 HUK

 

Regulering av garantitillegg i funksjonæravtalen med Virke:

Negotia og arbeidsgiverforeningen Virke er blitt enige om årets garantitillegg. Tillegget innebærer en heving av øverste trinn (6) i minstelønnssatsene med 3,88 kroner per time.

Garantitillegget gis med virkning fra 1. februar. Økningen på 3,88 per time tilsvarer 630 kroner i måneden, og gir totalt 30.593 koner i månedslønn.

Satsene i minstelønnstabellen Negotia-Virke er etter reguleringen 01.04.16 som følger:

 

Trinn

 Per time

Per måned

Unge arbeidstakere under 16 år

112,9

Kr 18 347

Unge arbeidstakere over 16 år

115,90

Kr 18 834

Lønnstrinn 1

154,03

Kr 25 030

Lønnstrinn 2

154,88

Kr 25 168

Lønnstrinn 3

156,96

Kr 25 506

Lønnstrinn 4

160,54

Kr 26 089

Lønnstrinn 5 

166,29

Kr 27 023

Lønnstrinn 6

190,26

Kr 30 918

 Protokoll lønnsgarantiordningen per 1. februar 2016

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker