Klausuler i arbeidsavtalen

Konkurranseklausuler

I enkelte arbeidsavtaler avtales det at arbeidstaker ikke kan ta arbeid hos konkurrenter, kunder eller starte, drive eller delta i annen virksomhet i en viss tid etter arbeidsforholdets opphør, se aml. § 14 A-1.

En konkurranseklausul kan bare gjøres gjeldende så langt det er nødvendig for å ivareta arbeidsgivers særlige behov for vern mot konkurranse, for eksempel for å beskytte arbeidsgiver mot at arbeidstaker bruker sin særlige innsikt i arbeidsgivers virksomhet i arbeid for en konkurrerende virksomhet.

Klausulen må være skriftlig, og kan ikke gjøres gjeldende for lenger enn ett år fra opphøret av arbeidsforholdet. Etter aml. § 14 A-3 skal det gis en økonomisk kompensasjon til arbeidstaker hvis en konkurranseklausul gjøres gjeldende.

En konkurranseklausul kan ikke gjøres gjeldende hvis arbeidstaker blir sagt opp på grunn av virksomhetens forhold.

Er du i tvil om en eventuell konkurranseklausul er gyldig, ta kontakt med Negotia for en gjennomgang.

Kundeklausuler

En kundeklausul begrenser arbeidstakers adgang til å kontakte arbeidsgivers kunder etter arbeidsforholdets opphør.

Etter arbeidsmiljøloven § 14 A-4 kan ikke en kundeklausul gjøres gjeldende lenger enn ett år etter arbeidsforholdets opphør. Den og er begrenset til kun å gjelde kunder som arbeidstakeren har hatt kontakt med eller har hatt ansvar for det siste året før arbeidsforholdets opphør. En kundeklausul kan likevel ikke hindre kundene fra selv å ta kontakt etter eget initiativ.

Heller ikke en kundeklausul kan gjøres gjeldende hvis arbeidstaker blir sagt opp på grunn av virksomhetens forhold.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker