Hvordan få tariffavtale

Det er Negotia som oppretter tariffavtale på vegne av våre medlemmer. 

Ønsker dere tariffavtale må dere starte med å danne en "klubb" og velge en tillitsvalgt. Så snart dette er på plass kan dere begynne arbeidet med å få tariffavtale. Ønsker dere at det skal kreves tariffavtale, ta kontakt med oss.

Er bedriften du jobber i medlem i en arbeidsgiverforening?

Hovedavtalene inneholder bestemmelser om hvor mange organiserte det må være på et arbeidssted for å kunne kreve en tariffavtale.

Generelt sier Hovedavtalen at YS/Negotia må organisere minst 10 % av arbeidstakerne for å kunne kreve tariffavtale. Noen arbeidstakerorganisasjoner krever andre bestemmelser.

Arbeidsgiver er ikke medlem i en arbeidsgiverorganisasjon

I virksomheter hvor arbeidsgiver ikke er organisert pleier vi å si at kravet om å fremme tariffavtale er flest mulig organiserte (rundt 50 %).

Uavhengig av organisasjonsgrad, har man ingen rett på tariffavtale, men lov å kreve. 

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker