Kurs og kompetanse

En arbeidstakerorganisasjon må ha høy kunnskap i alle ledd. Den jobben som gjøres ute på bedriftene er særlig viktig. Gode drøftinger og forhandlinger krever innsikt og erfaring. Derfor bruker Negotia store ressurser på å utvikle de tillitsvalgtes kompetanse.

Kompetente tillitsvalgte og medlemmer styrker forbundet. Øk din kunnskap med våre gode kurstilbud.

Trenger du hjelp eller kvalitetssikring av din jobbsøknad eller CV? Negotia kan hjelpe deg.

Planlegger du å ta etter- og videreutdanning kan du søke om økonomisk støtte fra Negotias utdanningsstipend.  

Temadagene har som formål å gi medlemmer kunnskap og informasjon om viktige og aktuelle emner.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler