Økonomisk støtte fra 3-prosentmidlene

Klubber, avdelinger, regioner og nettverk i Negotia kan søke om støtte til særskilte tiltak gjennom ordningen med 3-prosentmidler.

Tildeling skjer en gang per år. Søknadsfristen er 1. desember. Søknadsskjema blir gjort tilgjengelig nærmere søknadsfristen.

Betegnelsen 3-prosentmidler kommer av at potten er tre prosent av total medlemskontingent per år. Det kan søkes om støtte til tiltak som kommer medlemmene til gode - enten faglig eller sosialt, eller gjerne en kombinasjon. På denne måten blir midlene kanalisert direkte til planlagte, konkrete aktiviteter i de lokale organisasjonsleddene. 

Retningslinjer for tildeling av 3-prosentmidler

Opprette egen bankkonto for klubben

Hvis dere ønsker å opprette egen bankkonto for klubben, er det nødvendig med registrering i Brønnøysund-registrene. Les mer om hvordan dette gjøres her 

Du kan lese mer om klubb og klubbdrift her  

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker