Informasjon, synlighet og aktiviteter

Aktive og synlige tillitsvalgte er vår beste markedsføring! 

Du som tillitsvalgt har et ansvar for å vise frem Negotia både for medlemmer og potensielle medlemmer. Det finnes ingen fasit på hvordan dette kan gjøres, men informasjon, synlighet og aktiviteter er sentrale stikkord.  

Informasjon

Du som tillitsvalgt har et ansvar for å informere klubbens medlemmer. Det kan være om saker av:

 • Lokal art
 • Lønnsforhandlinger
 • Styrereferater 
 • Invitasjoner til årsmøter
 • Sesong hilsen

Informasjonskanaler

Hvilke informasjonskanaler du velger å bruke i kommunikasjon med medlemmene er ikke så viktig. Det avhenger av størrelse på klubben og lokale forhold. Hovedmålet er å gi riktig informasjon til rett person i rett tid. 

Nedenfor finner dere noen forslag til informasjonskanaler som er mye brukt. 

 • Facebook
 • Nyhetsbrev
 • E-post
 • Bedriftens intranett

Synlighet på arbeidsstedet.

Ønsker du å synliggjøre Negotia på arbeidsstedet, har vi materiell du kan bestille. Her finner du en oversikt over hva som finnes av tilgjengelig materiell.

Aktiviteter og arrangementer

Det er viktig å ha en form for aktivitet i klubben. Erfaring viser at gode arrangementer gir stolte medlemmer og vekker interesse blant de som ikke er organisert.

Hva som regnes som en god aktivitet avhenger helt av medlemmenes ønsker og klubbens størrelse. Her følger noen forslag:

 • Medlemsmøter
 • Synliggjøre Negotia med karameller og brosjyremateriell 
 • Stand i forbindelse med lunsj
 • Synlighetsdag
 • Ønske kolleger velkommen på jobb med en bolle og en flyer
 • Vervekampanje
 • Inviter til et fag/tema møte for medlemmer og eventuelt potensielle medlemmer
 • Sosiale aktiviteter med klubben – skap Negotia identitet

Ta kontakt med Negotias markeds- og kommunikasjonsavdeling hvis dere ønsker hjelp til planlegging eller gjennomføring av en aktivitet. 

Økonomisk støtte til medlemsaktiviteter

Dere kan søke Negotia om økonomisk støtte til aktiviteter og synlighet. Du kan lese mer om ordningen her.

Hei, jeg heter Nora. Hva kan jeg hjelpe med?
Personvernerklæring Informasjonskapsler Endre dine samtykker