Fordeler med en tariffavtale

Tariffavtalen gir deg flere fordeler enn hva lovverket generelt tilbyr.

Noen eksempler på hva man kan finne i en tariffavtale er:
•Rett til medbestemmelse, innflytelse og påvirkning
•Arbeidstidsordninger
•Velferdspermisjoner med lønn
•Høyere overtidssatser enn loven
•Rett til å velge tillitsvalgt
•Rett til å forhandle lønn
•Rett til å delta i saker som berører de ansatte og deres arbeidsforhold
•Avtalefestet pensjon (AFP)
•Den femte ferie uka

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler