Hopp til hovedinnholdet

Siste nyheter

Oppnådde forbedringer i AFP-ordningen. Negotias delegasjon i det samordnete oppgjøret med NHO, fra høyre: Forbundsleder Monica A. Paulsen, assisterende forhandlingssjef Nils Blomhoff og rådgiver Kathrine Fosnes Olsen. Foto: Terje Bergersen

I årets tariffoppgjør ble det enighet om endringer som gjør det vanskeligere å miste retten til avtalefestet pensjon. Dette er nå fulgt opp i AFP-vedtektene.

- Dette er utvilsomt en lettelse for de ansatte og et solid gjennomslag for argumentene til våre lokale tillitsvalgte, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen. Foto: Terje Bergersen

Vi er så glade for nyheten om at Kongsberg Gruppen har inngått avtale med Rolls-Royce om å kjøpe Rolls-Royce Commercial Marine, sier forbundsleder Monica A. Paulsen 

Fra markeringen utenfor Stortinget i 2015, da en samlet norsk fagbevegelse protesterte mot endringer i arbeidsmiljøloven. Foto: Terje Bergersen

Gjennom arbeidsmiljøloven har ansatte i norske virksomheter rett til forskjellige former for innflytelse på arbeidssituasjonen sin. Er man organisert og omfattet av tariffavtale har man ytterligere rettigheter.

- Alle kan få behov for hjelp i arbeidslivet, og det får du når du er organisert, sier Ena Rizvic, styremedlem i Negotia Ung for Region Sør. Foto: Terje Bergersen

Arbeidstakerorganisasjoner spør ofte hvordan de skal nå fram til flere unge. Ena Rizvic mener det er de tradisjonelle verdiene som teller.

- Våre tillitsvalgte er blitt kjent med denne situasjonen gjennom medieoppslag de siste dagene. Dette er en uhørt fremgangsmåte, som skaper ekstra vanskeligheter for mange mennesker, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen. Foto: Terje Bergersen

Rema 1000 vil etter nyttår slutte å bruke varefremmere fra tredjepartsleverandør. Dermed står mange i merchandising-bransjen i fare for å miste jobbene sine.

Christy Hoffmann er ny generalsekretær i UNI, etter Philip Jennings som har hatt vervet gjennom de seneste 18 årene. Foto: UNI.

Denne uken er 2000 fagforeningsledere fra hele verden samlet til kongress i Liverpool. Negotia er med.

- Ungdom som skal ut i sin første jobb bør be om råd for å være sikre på at de ikke blir utnyttet. Det er en god ide å kontakte en arbeidstakerorganisasjon, sier Trond Vegard Sæle, leder i Negotia Ung. Foto: Terje Bergersen

Sommerjobb er viktig for ungdom. Men det er også viktig å styre unna "gale" vilkår, sier Negotia Ung-leder Trond Vegard Sæle.

Tett på Steinfeld. Utenriksreporteren, forfatteren og historikeren Hans-Wilhelm Steinfeld skal snakke om truslene mot det demokratiske styresettet i Europa.

Hovedtemaene på konferansen er bedriftsdemokrati, medbestemmelse, krisehåndtering og kompetanse. Det er nå klart for påmelding.

Illustrasjonsfoto: Terje Bergersen

I en fersk dom konkluderer Høyesterett med at reisetid skal anses som arbeidstid. – Nå blir spørsmålet hvilken generell betydning dette vil få for arbeidslivet, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen.

- Det som skjer her i Geneve er en bekreftelse på at globaliseringen har gjort verden mindre. Man kan ikke begrense seg til å plaske rundt i sin egen lille andedam. Verden presser på og avgjørelser som tas "der ute" berører oss i aller høyeste grad, skriver 1. nestleder Eirik Bornø.

Rundt 5.700 delegater er i disse dager samlet på ILO-konferansen i Geneve. Negotias nestleder Eirik Bornø er på plass som representant for YS.

Arkivfoto fra Negotia-kurs: Terje Bergersen

Er du klar for en grundig heving av din kompetanse? Nå er det åpnet for påmelding til lederprogrammet for tillitsvalgte som arrangeres til høsten.

- Den enorme avgiftsøkningen bryter premissene for avalen mellom helsemyndighetene og næringsmiddelindustrien om reduksjon i sukkerforbruket, sier Negotia-leder Monica A. Paulsen. Foto: Terje Bergersen

I forslaget til revidert nasjonalbudsjett opprettholder regjeringen den høye sukkeravgiften som ble innført fra årsskiftet. Negotia frir til Kristelig Folkeparti for å få reversert avgiftsøkningen.

Illustrasjonsfoto: Terje Bergersen

I forrige uke behandlet Høyesterett en sak om hvorvidt reisetid i bestemte tilfeller skal regnes som arbeidstid. Avgjørelsen kan få betydning for store deler av arbeidslivet.

Butikkleddet i dagligvarehandelen preges av stor makt på få kjeder. Negotia tror en lov om god handelsskikk vil virke positivt på konkurransesituasjonen. Arkivfoto: Terje Bergersen

I følge avisen Nationen er det i ferd med å bli flertall på Stortinget for en lov om god handelsskikk. - Gledelig nytt om en sak vi har jobbet for lenge, sier Negotias forbundsleder Monica A. Paulsen.

- Det styrker oss å møtes "på tvers" i YS-fellesskapet, sier nestleder i Negotia Oslo, Erik Hotvedt (til venstre). Her med kollega Anette Light. I midten Ståle Botn (Parat). Foto: Monica A. Paulsen

Negotia og andre YS-organisasjoner inviterte til felles frokost 1. mai. – Et samlende arrangement som frister til gjentakelse, sier Erik S. Hotvedt i Negotia Oslo.

Illustrasjonsfoto: Terje Bergersen

I dag ble det klart at medlemmene i YS Privat har stemt ja til resultatet fra forhandlingene i årets hovedoppgjør mellom YS og NHO.

Diskuterte problemstillinger knyttet til fødselspermisjon for far. Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland og Negotias 1. nestleder Eirik Bornø. Foto: Terje Bergersen

Fredag var Negotia i møte med barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland. Saken gjelder fars rett til å ta full fødselspermisjon.

- Økt kjøpekraft og en ny AFP-modell som gjør at langt færre uforskyldt mister retten til AFP, er viktige resultater i hovedoppgjøret med Virke sier Negotia-leder Monica A. Paulsen. Foto: Terje Bergersen

YS og Virke ble torsdag enige i årets hovedoppgjør. Resultatet er i tråd med frontfaget og gir en ramme på 2,8 prosent.

Satte fokus på fagbevegelsens historie, trepartssamarbeidet i Norge, og mulighetene det organiserte arbeidslivet gir for dialog og gode løsninger mellom partene. Negotias Mona Hermansen og Kristoffer Lien Heitmann. Foto: Terje Bergersen

Mandag var det premiere for samarbeidet mellom Negotia og Høyskolen i Sørøst-Norge (HSN). Studentene og deres mentorer fikk en innføring i fagbevegelsen og det organiserte arbeidslivet.

Negotias forhandlingsdelegasjon i hovedoppgjøret mellom YS og Virke. Fra høyre: Forbundsleder Monica A. Paulsen, rådgiver Anne-Lene Gabrielsen og advokat Inger Olise Skarvøy. Foto: Terje Bergersen

Forhandlingene mellom YS og arbeidsgiverforeningen Virke i årets hovedoppgjør starter med kravoverlevering fredag 20. april.

Developed by Aplia and ECIT Capstone - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.